Sự hòa hợp giữa chủ ngữ và động từ – 20 điều người học tiếng Anh cần biết

0
594

Tổng hợp kiến thức về subject-verb agreement: 20 điều người học tiếng Anh nào cũng cần biết giúp bạn hệ thống lại kiến thức ngữ pháp một cách đầy đủ và chi tiết nhất.

Điểm mấu chốt để bất kỳ câu văn nào có ý nghĩa là phải đúng ngữ pháp và việc đầu tiên ta nhìn vào sẽ là chủ ngữ và động từ chính. Tuy nhiên, trong quá trình làm bài tập và luyện đề có rất nhiều bạn không tránh khỏi việc bị đánh lừa bới các yếu tố khác như mệnh đề quan hệ, các từ nối hay những yêu tố ngữ pháp khác làm bạn rất khó để xác định được đâu là chủ ngữ và động từ chính sẽ phải chia thế nào. Hãy cùng Eng4 ghi nhớ 20 điều dưới đây về Subject-Verb agreement các bạn nhé.

Sự hòa hợp giữa chủ ngữ và động từ - 20 điều người học tiếng Anh cần biết
SUBJECT-VERB AGREEMENT – 20 ĐIỀU NGƯỜI HỌC TIẾNG ANH NÀO CŨNG CẦN BIẾT

1. Chủ ngữ là một danh từ số ít hoặc đại từ số ít -> động từ chia theo chủ ngữ số ít.

2. Chủ ngữ là một danh từ số nhiều hoặc đại từ số nhiều -> động từ theo sau chia theo chủ ngữ số nhiều.

3. Chủ ngữ là một “V-ing” -> Động từ chia theo chủ ngữ số ít.

4. Khi chủ ngữ được nối bởi “or” hoặc “nor” -> động từ theo sau chia theo chủ ngữ gần nhất.

5. Nếu chủ ngữ được nối bởi cấu trúc “Either …. or” hoặc “Neither …nor” -> Động từ theo sau chia theo chủ ngữ gần nhất.

6. Khi “either” hoặc “neither” không đi với “or” hoặc “nor” làm chủ ngữ -> động từ luôn chia theo chủ ngữ số ít.

7. The number of + danh từ -> Động từ theo sau luôn chia theo chủ ngữ số ít:

8. A number of +danh từ -> Động theo sau luôn chia theo chủ ngữ số nhiều.

9. Khi chủ ngữ được nối với nhau bởi các liên từ: as long as, as well as, with, together with, … thì động từ chia theo chủ ngữ thứ nhất.

10. Chủ ngữ gồm nhiều chủ thể khác nhau và được nối bởi “and” -> động từ  chia theo chủ ngữ số nhiều.

11. Chủ ngữ bắt đầu bằng “each (of)”, everyone, everybody, everything, someone, somebody, something, every + N thì động từ luôn chia theo chủ ngữ số ít.

12. Many + danh từ số nhiều: động từ chia theo chủ ngữ số nhiều.

13. Many + a + N số ít: Động từ chia theo chủ ngữ số ít.

14. Khi chủ ngữ có cấu trúc: The + adj (chỉ 1 tập thể người) -> Động từ theo sau chia theo chủ ngữ số nhiều.

15. Một số danh từ có “s” ở cuối như tên các môn học -> Động từ theo sau chia theo chủ ngữ số ít.

16. Khi cụm từ chỉ tiền và thời gian làm chủ ngữ -> Động từ theo sau chia theo chủ ngữ số ít.

17. Với những chủ ngữ chỉ phân số, phần trăm -> ta dựa vào danh từ sau of để chia động từ.

18. Ta dựa vào danh từ đi sau cấu trúc: majority of, some of, none of, all of để chia động từ.

19. Nếu sau “No” hoặc “None of” là một danh từ không đếm được hoặc danh từ đếm được số ít -> động từ theo sau chia theo chủ ngữ số ít.

20. Nếu sau “No” hoặc “None of” là một danh từ đếm được số nhiều -> động từ theo sau chia theo chủ ngữ số nhiều.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here