Thì Hiện Tại Tiếp Diễn trong tiếng Anh

0
1067

Thì hiện tại tiếp diễn (present continuous tense) là một thì trong tiếng Anh hiện đại. Nó dùng để diễn tả những sự việc xảy ra ngay lúc chúng ta nói hay xung quanh thời điểm nói, và hành động chưa chấm dứt (còn tiếp tục diễn ra).

Thì Hiện Tại Tiếp Diễn trong tiếng Anh

THÌ HIỆN TẠI TIẾP DIỄN

I. ĐỊNH NGHĨA VỀ HIỆN TẠI TIẾP DIỄN

Thì hiện tại tiếp diễn (present continuous tense) là một thì trong tiếng Anh hiện đại. Nó dùng để diễn tả những sự việc xảy ra ngay lúc chúng ta nói hay xung quanh thời điểm nói, và hành động chưa chấm dứt (còn tiếp tục diễn ra).

II. CẤU TRÚC VỀ THÌ HIỆN TẠI TIẾP DIỄN

1. Khẳng định:

– Cấu trúc: S + am/ is/ are + V-ing

– Lưu ý:

=> Ta thấy động từ trong câu sử dụng thì hiện tại tiếp diễn cần phải có hai thành phần là: động từ “TO BE” và “V-ing”. Tùy từng chủ ngữ mà động từ “to be” có cách chia khác nhau.

2. Phủ định:

– Cấu trúc: S + am/ is/ are + not + V-ing

– Lưu ý:

=> Đối với câu phủ định của thì hiện tại tiếp diễn ta chỉ cần thêm “not” vào sau động từ “to be” rồi cộng động từ đuôi “–ing”.

3. Câu hỏi:

– Cấu trúc: Am/ Is/ Are + S + V-ing?

– Trả lời:

Yes, I + am

 

 

Yes, he/ she/ it + is

 

 

Yes, we/ you/ they + are.

 

 

No, I + am not

 

 

No, he/ she/ it + isn’t

 

 

No, we/ you/ they + aren’t.

 

 

=> Đối với câu hỏi ta chỉ việc đảo động từ “to be” lên trước chủ ngữ.

II- CÁCH SỬ DỤNG CỦA THÌ HIỆN TẠI TIẾP DIỄN

1. Diễn tả một hành động đang xảy ra ngay tại thời điểm nói.

=> Chúng ta thấy tại thời điểm nói (bây giờ) thì việc học toán đang diễn ra nên ta sử dụng thì hiện tại tiếp diễn để diễn đạt.

=> Vào thời điểm nói (lúc này) thì việc cô ấy đi bộ tới trường đang diễn ra nên ta sử dụng thì hiện tại tiếp diễn để diễn đạt.

2. Diễn tả sự việc đang diễn ra xung quanh thời điểm nói

=> Tại lúc nói người nói vẫn không đi nộp hồ sơ hay để tìm việc mà trong thời gian đó (có thể bắt đầu trước đó cả tháng) người nói đang tìm kiếm một công việc. Nhưng khi muốn nói chung chung rằng điều gì đang xảy ra xung quanh thời điểm đó ta cũng sử dụng thì hiện tại tiếp diễn.

=> Tương tự như câu trên, “làm việc cho công ty BIDV không phải mới bắt đầu mà đã bắt đầu trước đó rồi. Nhưng người nói muốn diễn đạt rằng sự việc đó đang diễn ra

3. Diễn tả một sự việc sẽ xảy ra trong tương lai theo một kế hoạch đã được lên lịch sẵn.

=> Ta thấy có căn cứ, kế hoạch rõ ràng (tôi đã mua vé máy bay) nên ta sử dụng thì hiện tại tiếp diễn để nói về một việc chắc chắn sẽ xảy ra trong tương lai.

4. Diễn tả sự không hài lòng hay phàn nàn về việc gì trong câu sử dụng “always, continually”.

=> Ta thấy “always” là một trạng từ chỉ tần suất và thường được gặp trong thì hiện tại đơn. Nhưng đó là khi đơn thuần muốn nói đến tần suất diễn ra của một sự việc nào đó. Ví dụ như: “She always goes to school at 7.30 am.” (Cô ấy luôn đi học vào lúc 7h30). Nhưng khi muốn diễn đạt sự khó chịu hay muốn phàn nàn về điều gì ta sử dụng thì hiện tại tiếp diễn để nói.)

III DẤU HIỆU NHẬN BIẾT THÌ HIỆN TẠI TIẾP DIỄN

– Trong câu có các trạng từ chỉ thời gian:

Now: bây giờ

 

 

Right now: Ngay bây giờ

 

 

At the moment: lúc này

 

 

At present: hiện tại

 

 

At + giờ cụ thể (at 12 o’lock)

 

 

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here