Thì Tương Lai Hoàn Thành trong tiếng Anh

0
1123

Thì tương hoàn thành (Future perfect) là một thì trong tiếng Anh hiện đại. được dùng để diễn tả hành động sẽ hoàn thành tới 1 thời điểm xác định trong tương lai.

Thì Tương Lai Hoàn Thành trong tiếng Anh

THÌ TƯƠNG LAI HOÀN THÀNH

I. ĐỊNH NGHĨA VỀ TƯƠNG LAI HOÀN THÀNH

Thì tương hoàn thành (Future perfect) là một thì trong tiếng Anh hiện đại.

được dùng để diễn tả hành động sẽ hoàn thành tới 1 thời điểm xác định trong tương lai.

II. CẤU TRÚC VỀ THÌ TƯƠNG HOÀN THÀNH

1. Khẳng định:

– Cấu Trúc : S + will + have + VpII

2. Phủ định:

– Cấu trúc: S + will + not + have + VpII

=> Câu phủ định trong thì tương lai hoàn thành ta chỉ việc thêm “not” vào ngay sau “will”

3. Câu hỏi:

– Cấu trúc: Will + S + have + VpII ?

– Trả lời:

=> Câu hỏi trong thì tương lai hoàn thành ta chỉ cần đảo “will” lên trước chủ ngữ.

III. CÁCH SỬ DỤNG THÌ TƯƠNG LAI HOÀN THÀNH TRONG TIẾNG ANH

Cách Sử Dụng Ví Dụ

 

– Dùng để diễn tả một hành động hay sự việc hoàn thành trước một thời điểm trong tương lai

 

– Dùng để diễn tả một hành động hay sự việc hoàn thành trước một hành động hay sự việc trong tương lai

 

IV. DẤU HIỆU NHẬN BIẾT THÌ TƯƠNG LAI HOÀN THÀNH TRONG TIẾNG ANH

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here