Tìm hiểu về cấu trúc So và Such trong Tiếng Anh

0
393

Cấu trúc và cách dùng của So và Such trong tiếng Anh giúp bạn hệ thống lại kiến thức ngữ pháp một cách đầy đủ và chính xác nhất.

Trong tiếng Anh, có một số cấu trúc chỉ mức độ của tính từ/trạng từ: So,  Such  thường hay bắt gặp trong các bài thi tiếng Anh. Tuy nhiên nhiều bạn vẫn hay nhầm lẫn về chúng. Hãy cùng ENG4 tìm hiểu cấu trúc và cách sử dụng chúng qua bài học này!

I. CẤU TRÚC SO 

1. So + Adjective/ Adverb

Use: To show extreme situation, and is often used in an exclamation.
“Quá…đến nỗi mà…”, thường dùng trong câu  cảm thán.

2. So + many/few + plural countable noun

Use: To show extremes in amount. Chỉ sự cực điểm về số lượng

3. So + much/little + uncountable noun

Use: To show extremes in amount. Dùng để chỉ sự cực điểm về số lượng

4. So + adjective/ adverb…+that… +result.

Use: This shows the result of an extreme situation. The “that” is usually optional.
Chỉ kết quả của một tình huống “quá…đến nỗi mà”. Từ “that” có thể không bắt buộc.

5. So + Much/ Little/ Often/ Rarely

Use: To describe how much or how offen someone does someone does an action.Miêu tả hành động của ai đó nhiều hoặc thường xuyên đến thế nào.

II. CẤU TRÚC SUCH

1. Such a + (adjective) + countable noun

Use: To show emphasic, and is often used in an exclamation.
Dùng để nhấn mạnh, thường trong câu cảm thán.

2. Such + (adjective) + uncountable noun :

Dùng để nhấn mạnh

3. Such + adjective + plural noun

4. Such (a) + (adj) + noun + …+ that… + result

Use: To show certain results of what you are saying. Chỉ một kết quả nhất định của điều bạn đang nói tới

5. Such + noun

Use: “Such” can also mean “this type of…”

”Such” có thể có nghĩa là “kiểu này, dạng này”.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here