Tổng hợp giới từ trong Tiếng Anh

0
410

Bài viết tổng hợp các giới từ trong Tiếng Anh: Cách sử dụng, quy tắc bạn cần biết để giúp ích cho các bạn một phần nào đó trong việc học tập và nghiên cứu.

Giới từ trong tiếng Anh xuất hiện ở hầu hết các câu nói tiếng Anh, bất kể là tiếng Anh giao tiếp hay học thuật. Ngoài ra, giới từ là từ hoặc nhóm từ thường được dùng trước danh từ hoặc đại từ để chỉ sự liên hệ giữa danh từ hoặc đại từ này với các thành phần khác trong câu. Vậy giới từ có vai trò gì đối với việc học tiếng anh của chúng mình nhỉ? Chúng ta hãy cùng tìm hiểu nhé!

1. Định nghĩa về giới từ

Giới từ (Preposition) là những từ (in, on, at,…) thường đứng trước danh từ, cụm danh từ hoặc danh động từ.
Ví dụ:
• I go to the zoo on sunday.
• I was sitting in the park at 6pm.

Ở ví dụ 1 “sunday” là tân ngữ của giới từ “on”. Ở ví dụ 2, “the park” là tân ngữ của giới từ “in”.

Các bạn phải luôn phân biệt trạng từ (adverb) và giới từ, vì thường khi một từ có hai chức năng đó (vừa là trạng từ và giới từ). Điều khác nhau cơ bản là Trạng từ thì không có tân ngữ theo sau.

2. Các loại giới từ

Dưới đây là một số qui tắc sử dụng của các loại giới từ phổ biến trong tiếng Anh:

Giới từ chỉ thời gian

Tổng hợp giới từ trong Tiếng AnhGiới từ chỉ vị trí

Tổng hợp giới từ trong Tiếng AnhMột số giới từ quan trọng khác:

Tổng hợp giới từ trong Tiếng Anh

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here