TOP 100 KÊNH YOUTUBE TIẾNG ANH HAY BẠN NÊN THEO DÕI

0
438

Dưới đây là bài tổng hợp 100 kênh Youtube tiếng Anh ở 10 chủ đề, lĩnh vực phổ biến trong cuộc sống. Bài viết gốc từ blog.hubspot.com, Eng4 tổng hợp lại và có chỉnh lại sửa lại một vài kênh trong danh sách để các bạn có thể dễ theo dõi cũng như phù hợp hơn với nhu cầu của bạn nhé!

I – TOP 10 KÊNH GIÁO DỤC (EDUCATIONAL CHANNEL)

 1. The King of Random (10.4 Million Subscribers)
 2. National Geographic (9.7 Million Subscribers)
 3. Crash Course (8.5 Million Subscribers)
 4. Ted-Ed (7.8 Million Subscribers)
 5. Matthew Santoro (6.2 Million Subscribers)
 6. Alltime10s (5.5 Million Subscribers)
 7. SciShow (5.3 Million Subscribers)
 8. Veritasium (5.0 Million Subscribers)
 9. #Mind Warehouse (4.9 Million Subscribers)
 10. Khan Academy (4.4 Million Subscribers)

II – TOP 10 KÊNH NẤU ĂN (COOKING CHANNEL) 

 1. Tasty (10.8 Million Subscribers)
 2. Epic Meal Time (7.1 Million Subscribers)
 3. Jamie Oliver (4.0 Million Subscribers)
 4. How To Cook That (3.5 Million Subscribers)
 5. Binging with Babish (3.4 Million Subscribers)
 6. Laura in the Kitchen (3.3 Million Subscribers)
 7. MaangChi (3.0 Million Subscribers)
 8. JunsKitchen (2.9 Million Subscribers)
 9. Bon Appetit (2.6 Million Subscribers)
 10. SORTEDfood (2.1 Million Subscribers)

III – TOP 10 KÊNH VỀ THỂ HÌNH, THỂ DỤC 

 1. FitnessBlender (5.3 Million Subscribers)
 2. blogilates (4.4 Million Subscribers)
 3. XHIT Daily (3.2 Million Subscribers)
 4. POPSUGAR Fitness (2.5 Million Subscribers)
 5. ScottHermanFitness (2.0 Million Subscribers)
 6. The Fitness Marshall (1.5 Million Subscribers)
 7. Guru Mann Fitness (1.4 Million Subscribers)
 8. Whitney Simmons (1.3 Million Subscribers)
 9. Jordan Yeoh Fitness (1.2 Million Subscribers)
 10. Sascha Fitness (1.1 Million Subscribers)

IV – TOP 10 KÊNH VỀ YOGA 

 1. Yoga With Adrienne (4.1 Million Subscribers)
 2. PsycheTruth (2.5 Million Subscribers)
 3. Boho Beautiful (919,000 Subscribers)
 4. KinoYoga (549,000 Subscribers)
 5. Fightmaster Yoga (418,00 Subscribers)
 6. SarahBethYoga (378,000 Subscribers)
 7. TaraStiles (317,000 Subscribers)
 8. Ekhart Yoga (303,000 Subscribers)
 9. DOYOUYOGA.com (230,000 Subscribers)
 10. Yoga By Candace (227,000 Subscribers)

V – TOP 10 KÊNH VỀ LỊCH SỬ

 1. History Channel (2.4 Million Subscribers)
 2. Alternate History Hub (1.6 Million Subscribers)
 3. Simple History (1.4 Million Subscribers)
 4. Oversimplified (1.1 Million Subscribers)
 5. History Buffs (703,000 Subscribers)
 6. Timeline – World History Documentaries (578,000 Subscribers)
 7. Overly Sarcastic Productions (569,000 Subscribers)
 8. Historia Civillis (410,000 Subscribers)
 9. BazBattles (358,000 Subscribers)
 10. Feature History (349,000 Subscribers)

VI – TOP 10 KÊNH VỀ KHOA HỌC

 1. AsapSCIENCE (8.3 Million Subscribers)
 2. Kurzgesagt (7.3 Million Subscribers)
 3. SmarterEveryDay (6.0 Million Subscribers)
 4. minutephysics (4.5 Million Subscribers)
 5. TheBackYardScientist (3.6 Million Subscribers)
 6. charlieissocoollike (2.3 Million Subscribers)
 7. Beyond Science (2.1 Million Subscribers)
 8. Science Channel (1.7 Million Subscribers)
 9. IncredibleScience (817,000 Subscribers)
 10. Science Insider (503,000 Subscribers)

VII – TOP 10 KÊNH VỀ TIN TỨC 

 1. Vice (10 Million Subscribers)
 2. IndiaTV (7.6 Million Subscribers)
 3. Barcroft TV (5.6 Million Subscribers)
 4. CNN (5.1 Million Subscribers)
 5. Vox (5.0 Million Subscribers)
 6. ABS-CBN News (4.9 Million Subscribers)
 7. Inside Edition (4.8 Million Subscribers)
 8. ABC News (4.7 Million Subscribers)
 9. The Young Turks (4.2 Million Subscribers)
 10. BBC News (3.4 Million Subscribers)

VIII – TOP 10 KÊNH VỀ HOW-TO VÀ PHONG CÁCH SỐNG

 1.  BRIGHT SIDE (34 Million Subscribers)
 2.  GENIAL (23.5 Million Subscribers)
 3.  Tasty (18 Million Subscribers)
 4. James Charles (17.8 Million Subscribers)
 5.  jeffreestar (17.7 Million Subscribers)
 6.  5-Minute Crafts PLAY (16.7 Million Subscribers)
 7.  HowToBasic (14.4 Million Subscribers)
 8. NikkieTutorials (13.3 Million Subscribers)
 9. Kylie Jenner (8.2  Million Subscribers)

XIV – TOP 10 KÊNH HÀI 

 1. Ellen show (37.2  Million Subscribers)
 2. Smosh (23.6 Million Subscribers)
 3. The Late Late Show with James Corden (23.5 Million Subscribers)
 4. shane (18.9 Million Subscribers)
 5. JennaMarbles (18.8 Million Subscribers)
 6. The Tonight Show Starring Jimmy Fallon (18.7 Million Subscribers)
 7. Liza Koshy (16.3 Million Subscribers)
 8. ||Super Woman|| (14.4 Million Subscribers)
 9. FailArmy (14.3 Million Subscribers)
 10. Rclbeauty101 (13.8 Million Subscribers)

X – TOP 10 KÊNH VỀ DU LỊCH, TRẢI NGHIỆM 

 1. INSIDER (3.3 Million Subscribers)
 2. Mark Wiens (2.8 Million Subscribers)
 3. George Benson (1.1 Million Subscribers)
 4. Collin Abroadcast (852,000 Subscribers)
 5. High On Life (592,000 Subscribers)
 6. Expedia (570,000 Subscribers)
 7. Miss Mina (547,000 Subscribers)
 8. Chonnyday (505,000 Subscribers)
 9. Stories (490,000 Subscribers)
 10. Rick Steves’ Europe (489,000 Subscribers)

Xem các kênh Youtube tiếng Anh này vừa giải trí, vừa có thêm kiến thức vừa cải thiện được tiếng Anh đó nhé. Hãy chọn cho mình 1 kênh ưng ý, đúng chủ đề đang muốn xem, học hỏi và giải trí để bắt đầu cày luôn nha.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here