Trạng Từ Trong Tiếng Anh (Cần Biết)

0
1434

Giống Tiếng Việt, Tiếng Anh cũng có những từ loại trong một câu. Và bài viết sau sẽ chia sẻ những điều cần biết về trạng từ trong Tiếng Anh.

Trạng từ là một trong những thành tố cấu tạo nên câu, không chỉ trong tiếng Việt mà còn trong cả Tiếng Anh. Vậy trạng từ là gì, cách sử dụng thế nào? Hãy cùng KISS English tìm hiểu bài viết về trạng từ trong Tiếng Anh sau để làm rõ hơn về điều đó.

Trạng Từ Trong Tiếng Anh (Cần Biết)Trạng từ trong Tiếng Anh

Trạng từ hay còn gọi là phó từ (adverb) – là những từ ngữ được dùng để bổ nghĩa cho động từ, tính từ trong câu. Nhờ có trạng từ mà ý nghĩa của câu được nhấn mạnh hơn, biểu thị cảm xúc, hành động rõ ràng hơn.

Thông thường, chúng ta nhận biết trạng từ thông qua hai cách:

–    Dựa vào từ ngữ: Trạng từ thường có đuôi “-ly” ở cuối.

–    Dựa vào vị trí: Trạng từ thường đứng sau động từ, đứng trước động từ ” tobe”, đứng giữa động từ thường và trợ động từ.

Phân Loại Trạng Từ Trong Tiếng Anh

Dựa theo ý nghĩa biểu thị, trạng từ được chia làm những loại sau:

Trạng Từ Trong Tiếng Anh (Cần Biết)Phân loại trạng từ trong Anh Ngữ

Vị Trí Của Trạng Từ Trong Tiếng Anh

Cũng giống như trạng từ trong Tiếng Việt, trong một câu Tiếng Anh, trạng từ cũng có thể đặt ở 3 vị trí:

Trạng Từ Trong Tiếng Anh (Cần Biết)Vị trí của trạng từ trong một câu Tiếng Anh

Trạng Từ Chỉ Tần Suất Trong Tiếng Anh

Trạng từ chỉ tần suất thường dùng để chỉ mức độ liên tục, thường xuyên hay hạn chế xảy ra của sự việc.

Ví Dụ Về Trạng Từ Chỉ Tần Suất

Vị Trí Của Trạng Từ Chỉ Tần Suất

Trạng Từ Trong Tiếng Anh (Cần Biết)Trạng từ chỉ tần suất trong Tiếng Anh

Cách Dùng Trạng Từ Trong Tiếng Anh

Theo đó, trạng từ thường được dùng ở các vị trí sau: Đứng sau động từ/động từ tobe, đứng trước động từ thường, đứng trước tính từ, hoặc sử dụng với cấu trúc đặc biệt như: too… to (quá dễ làm gì), enough…to (đủ để làm gì).

Cụ thể, cấu trúc thông thường của trạng từ như sau:

Chủ ngữ (S) + Động từ (V) + Tân ngữ (O – nếu có) + Trạng từ (Adv).

Bên cạnh đó, Tiếng Anh còn có một số trạng từ đặc biệt như “where”, “when” và “why”.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here