10 câu giao tiếp tiếng Anh thông dụng

0
882

Giới thiệu sơ qua 10 câu giao tiếp tiếng Anh thường hay dùng trong cuộc sống. Bài viết khá ngắn gọn xúc tích bạn nên đọc và nhớ ngay luôn nhé để áp dụng sau này cần thiết. Các câu giao tiếp cơ bản như sau:

 1. Who breaks – pays. Ai làm nấy chịu.
 2. Who cares ! Ai thèm quan tâm chứ !
 3. What or who makes you sad? Điều gì hay ai làm cho bạn buồn?
 4. I don’t care who you are! Tôi không quan tâm anh là ai!
 5. Apart from him, there is nobody who can do it.
  Ngoài nó ra, chẳng có ai làm được việc đó.
 6. Who did you vote for? Bạn đã bỏ phiếu cho ai ?
 7. Who would do the repairs? Ai sẽ sửa đây?
 8. Do you know who broke the window?
  Anh biết ai làm vỡ cửa sổ hay không?
 9. Who did you have dinner with?
  Em đã ăn cơm tối cùng với ai?
 10. Who loves you most in your life?
  Trên đời này ai yêu thương bạn nhất?

Xem thêm:

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here