Ăn trọn điểm Grammartical chỉ với 3 cấu trúc

0
1011

Trong IELTS Writing, Grammartical Range & Accuracy là 1 trong 4 yếu tố được giám khảo cân nhắc và cho điểm Grammatical Range and Accuracy

Ở tiêu chí này, examiner không chỉ đòi hỏi sự chính xác về ngữ pháp mà còn muốn bạn sử dụng đa dạng những cấu trúc câu trong bài thi.

IELTS Speaking Grammar Range and Accuracy 6

  • Biết sử dụng hỗn hợp các cấu trúc câu đơn và phức
  • Dùng chính xác các cấu trúc đơn giản
  • Tuy nhiên vẫn còn mắc lỗi ở những cấu trúc phức tạp
  • Lỗi ngữ pháp không làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến nghĩa toàn câu
  • Thì (tenses) nói chung: dùng đúng nhưng thỉnh thoảng còn không chính xác

IELTS Speaking Grammar Range and Accuracy 7

Điểm 7 sẽ dễ dàng đạt được nếu bạn:

  • Sử dụng nhiều cấu trúc câu và thì (tense)
  • Biết sử dụng đa dạng câu cú và hầu như không mắc lỗi ngữ pháp
  • Mắc 1 vài lỗi ngữ pháp nhỏ, không nghiêm trọng và không ảnh hưởng đến toàn bài;

Điều quan trọng để đạt được band 7 là khi nói, các bạn phải dùng nhiều loại cấu trúc câu và đặc biệt lưu ý là không có lỗi. Các cấu trúc câu cơ bản phải chính xác. Tần suất sử dụng câu phức và những mệnh đề chính, phụ phải nhiều. Sử dụng động từ khuyết thiếu (modals) như “would, should; may…” chính xác. Ngoài ra đặc biệt để ý đến sự đa dạng trong sử dụng thì (tenses).

Tuhocielts.vn sẽ giới thiệu cho bạn học một số cấu trúc so sánh số liệu thường được sử dụng khi viết Task 1 về Grammartical Range & Accracy

Grammartical Range & Accracy chỉ với 3 cấu trúc

Ví dụ câu sau: Tỉ lệ giáo viên nữ ở bậc Tiểu học là hơn 90%, tỉ lệ giáo viên nam ở bậc Tiểu học là gần 10%, số liệu vào năm 2010

Có 3 cách để so sánh 2 số liệu này:

Cách 1: Dùng câu đơn

Cách 2: Dùng mệnh đề trạng ngữ

Xem bài viết liên quan khác:

Cách 3: Dùng mệnh đề quan hệ

Grammatical Range and Accuracy – https://www.tuhocielts.vn/

Ăn trọn điểm Grammartical Range & Accracy chỉ với 3 cấu trúc

Xem thêm bài viết khác tại đây

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here