Bảng động từ bất quy tắc trong Tiếng Anh

0
879

Động từ bất quy tắc là một điểm ngữ pháp quan trọng trong Tiếng Anh. Chúng tôi xin giới thiệu và tổng hợp hơn 200 động từ bất quy tắc thường dụng thường gặp.

Trong Tiếng Anh, chúng ta có rất nhiều điểm ngữ pháp, trong đó có các động từ bất quy tắc (irregular verbs). Trong quá trình học Tiếng Anh, hay luyện các kỳ thi như TOEIC, TOEFL hay IELTS, khi học về phân từ hay thì hoàn thành thì các bạn phải nhớ đúng dạng động từ để chia cho đúng.

Bảng động từ bất quy tắc trong Tiếng Anh

Động từ bất quy tắc là động từ ko có quy tắc dùng để chia thì quá khứ, quá khứ hoàn thành, hiện tại hoàn thành. Tiếng Anh có hơn 600 động từ bất quy tắc. Nhưng thật ra chỉ có khoảng hơn 200 động từ thông dụng ta cần phải học.^^, vì thế hôm nay chúng tôi sẽ tổng hợp cho các bạn hơn 200 động từ bất quy tắc thường gặp trong Tiếng Anh.

Động từ nguyên mẫu
(V1)

 

Thể quá khứ
(V2)

 

Quá khứ phân từ
(V3)

 

Nghĩa của động từ

 

 

abide

 

abode/abided

 

abode / abided

 

lưu trú, lưu lại

 

arise

 

arose

 

arisen

 

phát sinh

 

awake

 

awoke

 

awoken

 

đánh thức, thức

 

be

 

was/were

 

been

 

thì, là, bị, ở

 

bear

 

bore

 

borne

 

mang, chịu đựng

 

become

 

became

 

become

 

trở nên

 

befall

 

befell

 

befallen

 

xảy ra

 

begin

 

began

 

begun

 

bắt đầu

 

behold

 

beheld

 

beheld

 

ngắm nhìn

 

bend

 

bent

 

bent

 

bẻ cong

 

beset

 

beset

 

beset

 

bao quanh

 

bespeak

 

bespoke

 

bespoken

 

chứng tỏ

 

bid

 

bid

 

bid

 

trả giá

 

bind

 

bound

 

bound

 

buộc, trói

 

bleed

 

bled

 

bled

 

chảy máu

 

blow

 

blew

 

blown

 

thổi

 

break

 

broke

 

broken

 

đập vỡ

 

breed

 

bred

 

bred

 

nuôi, dạy dỗ

 

bring

 

brought

 

brought

 

mang đến

 

broadcast

 

broadcast

 

broadcast

 

phát thanh

 

build

 

built

 

built

 

xây dựng

 

burn

 

burnt/burned

 

burnt/burned

 

đốt cháy

 

buy

 

bought

 

bought

 

mua

 

cast

 

cast

 

cast

 

ném, tung

 

catch

 

caught

 

caught

 

bắt, chụp

 

chide

 

chid/ chided

 

chid/ chided

 

mắng, chửi

 

choose

 

chose

 

chosen

 

chọn, lựa

 

cleave

 

clove/cleft/ cleaved

 

cloven/cleft/ cleaved

 

chẻ, tách hai

 

cleave

 

clave

 

cleaved

 

dính chặt

 

come

 

came

 

come

 

đến, đi

 

cost

 

cost

 

cost

 

có giá là

 

crow

 

crew/crewed

 

crowed

 

gáy (gà)

 

cut

 

cut

 

cut

 

cắt

 

deal

 

dealt

 

dealt

 

giao thiệp

 

dig

 

dug

 

dug

 

đào

 

dive

 

dove/ dived

 

dived

 

lặn, lao xuống

 

draw

 

drew

 

drawn

 

vẽ, kéo

 

dream

 

dreamt/ dreamed

 

dreamt/ dreamed

 

mơ thấy

 

drink

 

drank

 

drunk

 

uống

 

drive

 

drove

 

driven

 

lái xe

 

dwell

 

dwelt

 

dwelt

 

trú ngụ, ở

 

eat

 

ate

 

eaten

 

ăn

 

fall

 

fell

 

fallen

 

ngã, rơi

 

feed

 

fed

 

fed

 

cho ăn, nuôi,

 

feel

 

felt

 

felt

 

cảm thấy

 

fight

 

fought

 

fought

 

chiến đấu

 

find

 

found

 

found

 

tìm thấy, thấy

 

flee

 

fled

 

fled

 

chạy trốn

 

fling

 

flung

 

flung

 

tung, quang

 

fly

 

flew

 

flown

 

bay

 

forbear

 

forbore

 

forborne

 

nhịn

 

forbid

 

forbade/ forbad

 

forbidden

 

cấm đoán, cấm

 

forecast

 

forecast/ forecasted

 

forecast/ forecasted

 

tiên đoán

 

foresee

 

foresaw

 

foresee

 

thấy trước

 

foretell

 

foretold

 

foretold

 

đoán trước

 

forget

 

forgot

 

forgotten

 

quên

 

forgive

 

forgave

 

forgiven

 

tha thứ

 

forsake

 

forsook

 

forsaken

 

ruồng bỏ

 

freeze

 

froze

 

frozen

 

làm (đông lại)

 

get

 

got

 

got/ gotten

 

có được

 

gild

 

gilt/ gilded

 

gilt/ gilded

 

mạ vàng

 

gird

 

girt/ girded

 

girt/ girded

 

đeo vào

 

give

 

gave

 

given

 

cho

 

go

 

went

 

gone

 

đi

 

grind

 

ground

 

ground

 

nghiền, xay

 

grow

 

grew

 

grown

 

mọc, trồng

 

hang

 

hung

 

hung

 

móc lên, treo lên

 

hear

 

heard

 

heard

 

nghe

 

heave

 

hove/ heaved

 

hove/ heaved

 

trục lên

 

hide

 

hid

 

hidden

 

giấu, trốn, nấp

 

hit

 

hit

 

hit

 

đụng

 

hurt

 

hurt

 

hurt

 

làm đau

 

inlay

 

inlaid

 

inlaid

 

cẩn, khảm

 

input

 

input

 

input

 

đưa vào (máy điện toán)

 

inset

 

inset

 

inset

 

dán, ghép

 

keep

 

kept

 

kept

 

giữ

 

kneel

 

knelt/ kneeled

 

knelt/ kneeled

 

quỳ

 

knit

 

knit/ knitted

 

knit/ knitted

 

đan

 

know

 

knew

 

known

 

biết, quen biết

 

lay

 

laid

 

laid

 

đặt, để

 

lead

 

led

 

led

 

dẫn dắt, lãnh đạo

 

leap

 

leapt

 

leapt

 

nhảy, nhảy qua

 

learn

 

learnt/ learned

 

learnt/ learned

 

học, được biết

 

leave

 

left

 

left

 

ra đi, để lại

 

lend

 

lent

 

lent

 

cho mượn (vay)

 

let

 

let

 

let

 

cho phép, để cho

 

lie

 

lay

 

lain

 

nằm

 

light

 

lit/ lighted

 

lit/ lighted

 

thắp sáng

 

lose

 

lost

 

lost

 

làm mất, mất

 

make

 

made

 

made

 

chế tạo, sản xuất

 

mean

 

meant

 

meant

 

có nghĩa là

 

meet

 

met

 

met

 

gặp mặt

 

mislay

 

mislaid

 

mislaid

 

để lạc mất

 

misread

 

misread

 

misread

 

đọc sai

 

misspell

 

misspelt

 

misspelt

 

viết sai chính tả

 

mistake

 

mistook

 

mistaken

 

phạm lỗi, lầm lẫn

 

misunderstand

 

misunderstood

 

misunderstood

 

hiểu lầm

 

mow

 

mowed

 

mown/ mowed

 

cắt cỏ

 

outbid

 

outbid

 

outbid

 

trả hơn giá

 

outdo

 

outdid

 

outdone

 

làm giỏi hơn

 

outgrow

 

outgrew

 

outgrown

 

lớn nhanh hơn

 

output

 

output

 

output

 

cho ra (dữ kiện)

 

outrun

 

outran

 

outrun

 

chạy nhanh hơn; vượt giá

 

outsell

 

outsold

 

outsold

 

bán nhanh hơn

 

overcome

 

overcame

 

overcome

 

khắc phục

 

overeat

 

overate

 

overeaten

 

ăn quá nhiều

 

overfly

 

overflew

 

overflown

 

bay qua

 

overhang

 

overhung

 

overhung

 

nhô lên trên, treo lơ lửng

 

overhear

 

overheard

 

overheard

 

nghe trộm

 

overlay

 

overlaid

 

overlaid

 

phủ lên

 

overpay

 

overpaid

 

overpaid

 

trả quá tiền

 

overrun

 

overran

 

overrun

 

tràn ngập

 

oversee

 

oversaw

 

overseen

 

trông nom

 

overshoot

 

overshot

 

overshot

 

đi quá đích

 

oversleep

 

overslept

 

overslept

 

ngủ quên

 

overtake

 

overtook

 

overtaken

 

đuổi bắt kịp

 

overthrow

 

overthrew

 

overthrown

 

lật đổ

 

pay

 

paid

 

paid

 

trả (tiền)

 

prove

 

proved

 

proven/proved

 

chứng minh (tỏ)

 

put

 

put

 

put

 

đặt; để

 

read

 

read

 

read

 

đọc

 

rebuild

 

rebuilt

 

rebuilt

 

xây dựng lại

 

redo

 

redid

 

redone

 

làm lại

 

remake

 

remade

 

remade

 

làm lại; chế tạo lại

 

rend

 

rent

 

rent

 

toạc ra; xé

 

repay

 

repaid

 

repaid

 

hoàn tiền lại

 

resell

 

resold

 

resold

 

bán lại

 

retake

 

retook

 

retaken

 

chiếm lại; tái chiếm

 

rewrite

 

rewrote

 

rewritten

 

viết lại

 

rid

 

rid

 

rid

 

giải thoát

 

ride

 

rode

 

ridden

 

cưỡi

 

ring

 

rang

 

rung

 

rung chuông

 

rise

 

rose

 

risen

 

đứng dậy; mọc

 

ran

 

run

 

run

 

chạy

 

saw

 

sawed

 

sawn

 

cưa

 

run

 

ran

 

run

 

chạy

 

saw

 

sawed

 

sawn

 

cưa

 

say

 

said

 

said

 

nói

 

see

 

saw

 

seen

 

nhìn thấy

 

seek

 

sought

 

sought

 

tìm kiếm

 

sell

 

sold

 

sold

 

bán

 

send

 

sent

 

sent

 

gửi

 

sew

 

sewed

 

sewn/sewed

 

may

 

shake

 

shook

 

shaken

 

lay lắc

 

shear

 

sheared

 

shorn

 

xén lông (Cừu)

 

shed

 

shed

 

shed

 

rơi; rụng

 

shine

 

shone

 

shone

 

chiếu sáng

 

shoot

 

shot

 

shot

 

bắn

 

show

 

showed

 

shown/ showed

 

cho xem

 

shrink

 

shrank

 

shrunk

 

co rút

 

shut

 

shut

 

shut

 

đóng lại

 

sing

 

sang

 

sung

 

ca hát

 

sink

 

sank

 

sunk

 

chìm; lặn

 

sit

 

sat

 

sat

 

ngồi

 

slay

 

slew

 

slain

 

sát hại; giết hại

 

sleep

 

slept

 

slept

 

ngủ

 

slide

 

slid

 

slid

 

trượt; lướt

 

sling

 

slung

 

slung

 

ném mạnh

 

slink

 

slunk

 

slunk

 

lẻn đi

 

smell

 

smelt

 

smelt

 

ngửi

 

smite

 

smote

 

smitten

 

đập mạnh

 

sow

 

sowed

 

sown/ sewed

 

gieo; rải

 

speak

 

spoke

 

spoken

 

nói

 

speed

 

sped/ speeded

 

sped/ speeded

 

chạy vụt

 

spell

 

spelt/ spelled

 

spelt/ spelled

 

đánh vần

 

spend

 

spent

 

spent

 

tiêu sài

 

spill

 

spilt/ spilled

 

spilt/ spilled

 

tràn; đổ ra

 

spin

 

spun/ span

 

spun

 

quay sợi

 

spit

 

spat

 

spat

 

khạc nhổ

 

spoil

 

spoilt/ spoiled

 

spoilt/ spoiled

 

làm hỏng

 

spread

 

spread

 

spread

 

lan truyền

 

spring

 

sprang

 

sprung

 

nhảy

 

stand

 

stood

 

stood

 

đứng

 

stave

 

stove/ staved

 

stove/ staved

 

đâm thủng

 

steal

 

stole

 

stolen

 

đánh cắp

 

stick

 

stuck

 

stuck

 

ghim vào; đính

 

sting

 

stung

 

stung

 

châm ; chích; đốt

 

stink

 

stunk/ stank

 

stunk

 

bốc mùi hôi

 

strew

 

strewed

 

strewn/ strewed

 

rắc , rải

 

stride

 

strode

 

stridden

 

bước sải

 

strike

 

struck

 

struck

 

đánh đập

 

string

 

strung

 

strung

 

gắn dây vào

 

strive

 

strove

 

striven

 

cố sức

 

swear

 

swore

 

sworn

 

tuyên thệ

 

sweep

 

swept

 

swept

 

quét

 

swell

 

swelled

 

swollen/ swelled

 

phồng; sưng

 

swim

 

swam

 

swum

 

bơi lội

 

swing

 

swung

 

swung

 

đong đưa

 

take

 

took

 

taken

 

cầm ; lấy

 

teach

 

taught

 

taught

 

dạy ; giảng dạy

 

tear

 

tore

 

torn

 

xé; rách

 

tell

 

told

 

told

 

kể, bảo

 

think

 

thought

 

thought

 

suy nghĩ

 

throw

 

threw

 

thrown

 

ném ; liệng

 

thrust

 

thrust

 

thrust

 

thọc ;nhấn

 

tread

 

trod

 

trodden/ trod

 

giẫm ; đạp

 

unbend

 

unbent

 

unbent

 

làm thẳng lại

 

undercut

 

undercut

 

undercut

 

ra giá rẻ hơn

 

undergo

 

underwent

 

undergone

 

kinh qua

 

underlie

 

underlay

 

underlain

 

nằm dưới

 

underpay

 

underpaid

 

underpaid

 

trả lương thấp

 

undersell

 

undersold

 

undersold

 

bán rẻ hơn

 

understand

 

understood

 

understood

 

hiểu

 

undertake

 

undertook

 

undertaken

 

đảm nhận

 

underwrite

 

underwrote

 

underwritten

 

bảo hiểm

 

undo

 

undid

 

undone

 

tháo ra

 

unfreeze

 

unfroze

 

unfrozen

 

làm tan đông

 

unwind

 

unwound

 

unwound

 

tháo ra

 

uphold

 

upheld

 

upheld

 

ủng hộ

 

upset

 

upset

 

upset

 

đánh đổ; lật đổ

 

wake

 

woke/ waked

 

woken/ waked

 

thức giấc

 

waylay

 

waylaid

 

waylaid

 

mai phục

 

wear

 

wore

 

worn

 

mặc

 

weave

 

wove/ weaved

 

woven/ weaved

 

dệt

 

wed

 

wed/ wedded

 

wed/ wedded

 

kết hôn

 

weep

 

wept

 

wept

 

khóc

 

wet

 

wet / wetted

 

wet / wetted

 

làm ướt

 

win

 

won

 

won

 

thắng

 

wind

 

wound

 

wound

 

quấn

 

withdraw

 

withdrew

 

withdrawn

 

rút lui

 

withhold

 

withheld

 

withheld

 

từ khước

 

withstand

 

withstood

 

withstood

 

cầm cự

 

work

 

worked

 

worked

 

rèn (sắt), nhào nặng đất

 

wring

 

wrung

 

wrung

 

vặn ; siết chặt

 

write

 

wrote

 

written

 

viết

 

 

Vừa rồi chúng tôi đã giới thiệu cho các bạn những động từ bất quy tắc thường gặp trong Tiếng Anh.

 

 

 

 

 

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here