Các từ thường dùng và cấu trúc viết trong IELTS Writing Task 1, 2

0
738

Để được điểm cao trong IELTS Writing thì bạn cần tránh các lỗi lặp từ và dùng một số từ để gấy được ấn tượng với người chấm. Các từ vựng “chủ chốt” trong IELTS Writing task 1, Danh từ dùng khi mô tả các xu hướng mỗi phần. Một số cụm từ và cấu trúc IELTS Writing lối diễn đạt mà các thầy cô tin dùng dưới! Nhiệm vụ của bạn trong phần thi IELTS Wrting Task 1-2 là viết một bài luận ngắn … sẽ đi vào chi tiết các Từ vựng cho IELTS Writing Task 2 thường dùng theo từng chủ đề.

Cụm từ thông dụng trong IELTS Writing từ vựng IELTS Writing task 1 – từ vựng IELTS Writing task 2 thường được dùng phổ biến nhất. Các cụm từ dùng trong Writing IELTS task 2 bên dưới sẽ giúp bạn có ý tưởng nhiều hơn trong bài viết.

Các mẫu câu hay dùng trong Writing task 2 và task 1 dưới đây giúp tăng vốn từ vựng cho phần IELTS Writing với những cụm từ hay trong viết luận thường được dùng trong các chủ đề khi thi IELTS thường gặp

I. 50 Từ Nối Thông Dụng Trong IELTS Writing

Để được điểm đắt dưới IELTS Writing thì bạn cần tránh những lỗi lặp từ và sử dụng các từ để gấy được ấn tượng với người chấm. Vậy làm thế nào để tận dụng điều này? Đó chính là tận dụng được những từ nối (hay còn gọi là những connectors) để tránh một số lỗi lặp từ không cần thiết.

Trong bài thi viết IELTS, từ nối đóng một vai trò quan trọng dưới việc giữ cho bài luận được rành mạch, rõ ràng, có hệ thống. Sử dụng từ nối linh động là một kĩ năng mà không hề người học IELTS nào cũng nắm vững. Eng4 xin gửi đến bạn danh sách 25 từ nối thông dụng thường được dùng dưới bài thi viết IELTS để tham khảo và có được bí quyết làm bài thi tốt nhé!

Các từ thường dùng và cấu trúc viết trong IELTS Writing Task 1, 2
50 Từ Nối Thông Dụng Trong IELTS Writing
 1. It is worth noting that…. : đáng chú ý là
 2. It was not by accident that… : không phải tình cờ mà…
 3. What is more dangerous, …. : nguy hiểm hơn là
 4. But frankly speaking; Actually….. : thành thật mà nói
 5. Be affected to a greater or less degree…. : ít nhiều bị ảnh hưởng
 6. According to estimation,… : theo ước tính,…
 7. According to statistics, …. : theo thống kê,..
 8. According to survey data,…: theo số liệu điều tra,…
 9. Viewed from different sides, …: nhìn từ nhiều khía cạnh khác nhau
 10. As far as I know,…: theo như tôi được biết,..
 11. Not long ago,..: cách đâu không lâu
 12. More recently,…: gần đây hơn,….
 13. What is mentioning is that…: điều đáng nói là ….
 14. It can’t be denied that,…: không thể chối cải là…
 15. To be hard times,… : trong lúc khó khăn
 16. To be honestly,…: thành thật mà nói,…
 17. Make best use of : tận dụng tối đa
 18. In a little more detail : chi tiết hơn một chút
 19. From the other end of the line : từ bên kia đầu dây (điện thoại)
 20. On second thoughts,…: sau một thoáng suy nghĩ,…
 21. I have a feeling that….: tôi có cảm giác rằng…
 22. In my opinion,…: theo quan điểm của tôi,…
 23. To my mind,…: theo quan điểm của tôi,…
 24. By means of,…: bằng cách…
 25. With a view to doing something,…: với mục đích để…
 26. On account of,…: bởi vì….
 27. On the grounds that…: bởi vì…
 28. Contrary to..: trái người với…
 29. In other words,…: nói theo một các khác,..
 30. In general,..: nhìn chung,…
 31. In particular,..: nói riêng,..
 32. Especially,..: đặc biệt
 33.  As long as…,…: miễn là…,…
 34. Definitely,…: rõ ràng là….
 35. To illustrate: để minh họa cho
 36. Thus: như vậy
 37. Hence: vì thế
 38. Accordingly: do đó
 39. Nevertheless: tuy nhiên
 40. Nonetheless: dù sao
 41. In contrast with: trái lại
 42. Conversely: ngược lại
 43. In the event of: trong trường hợp
 44. By virtue of: bởi vì
 45. In lieu of: thay cho
 46. Instead of: thay vì
 47. Whatever happens: cho dù điều gì xảy ra
 48. No matter what: cho dù
 49. In addition to: thêm nữa
 50. In the name of: đại diện cho

Các từ vựng “chủ chốt” trong IELTS Writing task 1

Chắc hẳn những bạn đều biết dưới IELTS Writing task 1 những bạn sẽ thể hiện năng lực viết tiếng Anh của mình dưới việc miêu tả, hay giảng giải thông báo về một đồ thị, biểu đồ hoặc một sơ đồ nào đó.

Nhiệm vụ của bạn là miêu tả những xu thế, so sánh sự tương phản dữ liệu của một báo cáo, hoặc có thể bạn sẽ rơi và đề miêu tả một quá trình. Để làm tốt dưới phần thi này bạn cần nắm vững từ vựng dính líu đến xu thế miêu tả, cho nên, hôm nay mình sẽ share cho những bạn toàn bộ các từ vựng quan trọng dưới IELTS Writing bạn cần bạn thuộc lòng.

Các từ thường dùng và cấu trúc viết trong IELTS Writing Task 1, 2
IELTS Writing task 1

Các từ vựng “chủ chốt” trong IELTS Writing task 1 bạn nên biết:

1. Động từ mô tả xu hướng tăng lên

2. Động từ mộ tả xu hướng giảm

3. Từ và cụm từ mô tả xu hướng ổn định

4. Trạng từ mô tả các xu hướng.

5. Danh từ dùng khi mô tả các xu hướng.

Trên đây là các từ vựng được xem là quan trọng và chủ chốt nhất dưới IELTS writing task 1. Các bạn hãy học thuộc để hoàn tất bài thi task 1 tốt nhất nhé!

II. NHỮNG CẤU TRÚC VÀ CỤM TỪ CẦN THIẾT CHO BÀI IELTS WRITING TASK 2

Các cụm từ dùng trong Writing IELTS task 2 bổ ích sau đây giúp bạn học tốt hớn với các cụm từ hay trong viết luận bên dưới đây nhé

Trong khoảng thời gian giới hạn của phần thi IELTS Writing, bạn có biết bao việc phải làm: đọc đề, brainstorm rinh ý, lập dàn bài, rinh ví như, viết bài và còn cả sửa đổi, dò lại bài. Vì thế mà để đạt band điểm đắt phần thi này, bạn không các phải viết tốt, mà còn phải viết nhanh. Đạt được đều đó, tuhocielts.vn trình làng đến bạn các cấu trúc IELTS Writing và cụm từ thiết yếu cho bài IELTS Writing Task 2 ngay dưới đây cho các bạn học tốt hơn nhé.

Các từ thường dùng và cấu trúc viết trong IELTS Writing Task 1, 2
NHỮNG CẤU TRÚC VÀ CỤM TỪ CẦN THIẾT CHO BÀI IELTS WRITING TASK 2

Một dưới một số cách giúp bạn có thể viết nhanh là “dự trữ” cho mình một “thư viện” cấu trúc IELTS Writing và cụng từ vựng và lối diễn đạt, để khi cần là “tuôn trào” ra ngay mà chẳng hề đắn đo suy nghĩ! Để chuẩn bị tốt “thư viện” hữu ích này, bạn có thể chia một số từ vựng và lối diễn đạt theo một số công dụng khác nhau như:

Mở đề (opening) – Các cụm từ dùng trong Writing IELTS task 2

The following essay takes a look at both sides of the argument: Bài luận dưới đây chỉ ra cả hai mặt của vấn đề

STT Từ vựng Dịch nghĩa
1 Many/some people claim/believe that… Nhiều / một số người tuyên bố/ tin rằng …
2 There is no denying that… Không thể phủ nhận rằng…
3 It is often said that… Người ta thường nói rằng …
4 These days…/ Nowadays…/ In this day and age… Những ngày này … / Ngày nay … / Trong thời đại ngày nay …
5 It goes without saying that… Không cần phải nói rằng …
6 It is universally accepted that… Mọi người đều chấp nhận rằng …
7 We live in an age when many of us are… Chúng ta đang sống trong thời đại mà nhiều người trong chúng ta …
8 People are divided in their opinion regarding… Mọi người chia rẽ theo ý kiến ​​của họ về …
9 …. is one of the most important issues… …. là một trong những vấn đề quan trọng nhất …
10 Whether …. or …. is a controversial issue… Cho dù …. hay …. là một vấn đề gây tranh cãi …

Từ và cụm từ hữu ích cho phần bắt đầu bài luận trong writing ielts task 2

STT Từ vựng Dịch nghĩa
1 Let us examine both views before reaching a concrete decision. Hãy để chúng tôi kiểm tra cả hai quan điểm trước khi đi đến một quyết định cụ thể.
2 The following paragraphs discuss whether …… or …… and reach a reasonable conclusion. Các đoạn sau thảo luận về việc …… hay …… và đưa ra kết luận hợp lý.
3 The following essay takes a look at both sides of the argument. Bài tiểu luận sau đây sẽ xem xét cả hai mặt của lập luận.
4 My two cents go for… Hai xu của tôi dành cho …
5 However, I strongly believe that… Tuy nhiên, tôi tin tưởng mạnh mẽ rằng …
6 I oppose the view and my reasons will be explained in the following paragraphs. Tôi phản đối quan điểm và lý do của tôi sẽ được giải thích trong các đoạn sau.
7 I will support this view with arguments in the following paragraphs. Tôi sẽ hỗ trợ quan điểm này với các đối số trong các đoạn sau.
8 I personally believe that… Cá nhân tôi tin rằng …
9 Thus the advantages far outweigh the disadvantages… Do đó, những lợi thế vượt xa những nhược điểm …
10 I wholeheartedly believe that this trend should be changed. Tôi hoàn toàn tin tưởng rằng xu hướng này nên được thay đổi.

Từ và cụm từ hữu ích để kết thúc phần giới thiệu – cụm từ thông dụng trong ielts writing thường gặp

Eg: Every human being with an ambition of getting higher knowledge requires attending colleges or universities. The main reason for attending universities or colleges may differ man to man. Someone may aspire to achieve greater knowledge, someone may just want to earn a certificate or someone might attribute it as a step towards career development.

Giới thiệu luận điểm (introducing points)

Trình bày ý tưởng (presenting ideas) và Đưa ví dụ (giving examples)

Chỉ ra kết quả (expressing result & reason)

Thể hiện sự đối lập (contrasting)

Nêu quan điểm (opinion)

STT Từ vựng Dịch nghĩa
1 In my opinion… Theo ý kiến ​​của tôi…
2 I strongly opine that… Tôi cực lực phản đối rằng …
3 I strongly agree with the idea that… Tôi hoàn toàn đồng ý với ý kiến ​​rằng …
4 I strongly disagree with the given topic… Tôi hoàn toàn không đồng ý với chủ đề đã cho …
5 I think… Tôi nghĩ…
6 My opinion is that… Quan điểm của tôi là đây…
7 Personally speaking… Nói chuyện riêng tư…
8 In my view… Theo quan điểm của tôi …
9 I believe… Tôi tin…
10 Apparently… Rõ ràng …
11 Personally speaking… Nói chuyện riêng tư…
12 According to me… Theo tôi…
13 From my point of view… (Not ‘In my point of view’) Theo quan điểm của tôi … (Không phải “Theo quan điểm của tôi”)
14 As far as I am concerned… Theo như tôi biết …
15 From my perspective… Từ quan điểm của tôi…
16 I realise… Tôi nhận ra…
17 To my way of thinking… Theo cách nghĩ của tôi …
18 It seems to me that… Theo tôi thì…
19 To me… Với tôi…
20 To my mind… Theo suy nghĩ của tôi …
21 My own view on the matter is… Quan điểm của riêng tôi về vấn đề này là …
22 It appears that… Có vẻ như …
23 I feel that… Tôi cảm thấy rằng…
24 I understand… Tôi hiểu…
25 I suppose… Tôi giả sử…

Từ vựng cho IELTS Writing Task 2 – phần nêu ý kiến (Opinion)

Kết bài (concluding) với những cụm từ thông dụng trong IELTS Writing

STT Từ vựng Dịch nghĩa
1 In conclusion… Cuối cùng…
2 In summary… Tóm tắt…
3 To conclude… Để kết luận …
4 To conclude with… Để kết luận với …
5 To sum up… Tóm lại…
6 In general… Nói chung…
7 To summarise… Để tóm tắt …
8 In short… Nói ngắn gọn…
9 All in all… Tất cả trong tất cả…
10 Overall… Nhìn chung …
11 On the whole… Trên toàn bộ …
12 To draw the conclusion… Để rút ra kết luận …
13 In a nutshell… Tóm lại …
14 To elucidate…(‘To elucidate’ means – ‘make something clear’ or ‘to explain’.) Để làm sáng tỏ … (‘Làm sáng tỏ’ có nghĩa là – ‘làm cho một cái gì đó rõ ràng’ hoặc ‘để giải thích’.)
15 All things considered… Tất cả mọi thứ đã được cân nhắc…
16 By and large… Bởi và lớn …
17 Taking everything into consideration… Lấy tất cả mọi thứ vào xem xét…
18 Taking everything into account… Đưa mọi thứ vào tài khoản …
19 Weighing up both sides of the argument… Cân nhắc cả hai mặt của cuộc tranh luận …

Từ vựng IELTS Writing Task 2 cho phần kết luận (Conclusion)

Eg: In general, even though it is preferable to study English in an English-speaking country, a reasonable level of English can be achieved in one’s own country, if a student is gifted and dedicated to studying.

tuhocielts.vn xin phép đóng góp vào thư viện của bạn những cụm từ và cấu trúc IELTS Writing lối diễn đạt mà một số thầy cô tin sử dụng trên đây! Các bạn nhớ hãy đọc thật nhiều và thường xuyên ôn luyện thì thư viện của mình mới dồi dào và hữu dụng được ngay khi cần nhé!

III. Trọn bộ từ vựng IELTS Writing task 2

IELTS Writing Task 2 là phần thi chiếm nhiều điểm nhất (2/3 tổng số điểm) và cũng là phần khó nhất dưới bài thi IELTS Writing. Đặc biệt, nó còn khó hơn nhiều nếu ứng viên không nắm rõ các từ vựng dưới IELTS Writing Task 2 này.

Hiểu được điều này, một số chuyên gia của Eng4 đã phân tích và chắt lọc các từ vựng hay nhất cho IELTS Writing Task 2 để “tích trữ” vốn từ vựng dồi dào. Giúp người học có thể tuôn trào bất luôn lúc nào, viết vừa hay vừa hiệu quả mà không nên đắn đó suy nghĩ.

INFORMATION

Nhiệm vụ của bạn trong phần thi IELTS Wrting Task 2 là viết một bài luận ngắn, với độ dài tối thiểu là 250 từ (trong 40 phút) đưa ra phân tích, đánh giá và quan điểm dưới góc độ của người viết về một vấn đề mà người theo yêu cầu của đề bài.

WATCH OUT!

Khi thực hiện bài viết Writing Task 2, thí sinh cần lưu ý:

STT Từ vựng Dịch nghĩa
1 It is true that… Đúng là …
2 First… Đầu tiên…
3 First of all… Đầu tiên…
4 Firstly… Thứ nhất …
5 First and foremost… Đầu tiên và quan trọng nhất…
6 Initially… Ban đầu …
7 To begin with… Để bắt đầu với…
8 To start with… Để bắt đầu với …
9 Let us take a look at… Chúng ta hãy xem …
10 It is worth considering… Nó là đáng xem…
11 In the first place… Ở nơi đầu tiên …
12 Though it is true that… Mặc dù đúng là …
13 Some people believe that… Một số người tin rằng …
14 Many people think that… Nhiều người nghĩ rằng…
15 According to many… Theo nhiều …
16 Some people believe that… Một số người tin rằng …
17 Many support the view that… Nhiều người ủng hộ quan điểm rằng …
18 On the one hand… Một mặt …

Từ vựng IELTS Writing Task 2 cho đoạn thứ 2 (Pragraph 2)

Eg: It is true that an unemployed educated person with a mobile phone and the internet connection can get more access to the local and foreign job sectors and can use these technologies to get a job or become self-employed.

STT Từ vựng Dịch nghĩa
1 Second(ly)…  (Not ‘Second of all’) Thứ hai (ly) …
2 Third(ly)… Thứ ba (ly) …
3 Then… Sau đó…
4 Next… Kế tiếp…
5 After that… Sau đó…
6 And… Và …
7 Again… Lần nữa…
8 Also… Cũng thế…
9 Besides… Ngoài ra…
10 Likewise… Tương tự như vậy …
11 In addition… Ngoài ra…
12 Consequently… Hậu quả là…
13 What’s more… Còn gì nữa …
14 Furthermore… Hơn nữa …
15 Moreover… Hơn thế nữa…
16 Other people think that… Những người khác nghĩ rằng …
17 Other people believe that… Những người khác tin rằng …
18 On the other hand… Mặt khác…
19 Apart from that… Ngoài ra …
20 Finally… Cuối cùng …
21 Last but not (the) least… Cuối cùng nhưng không kém phần…

Từ vựng IELTS Writing Task 2 cho đoạn thứ 3, 4 (Pragraph 3, 4)

STT Từ vựng Dịch nghĩa
1 On the other hand… Mặt khác…
2 On the contrary… Trái lại …
3 However… Tuy nhiên…
4 Nevertheless…/ Nonetheless… Tuy nhiên dù sao…
5 But… Nhưng…
6 Nonetheless/ Nevertheless… Tuy nhiên / Tuy nhiên …
7 Oppositely… Ngược lại …
8 Alternatively… Hoặc …
9 Unlike… Không giống…
10 While… Trong khi…
11 Whilst… Trong khi…
12 Although… Mặc dầu…
13 Though… Tuy nhiên…
14 Even though… Mặc du…
15 Despite… / In spite of… Mặc dù … / Mặc dù …
16 In spite of the fact that… Mặc dù thực tế là…
17 Alternatively… Hoặc …
18 In contrast to this… Ngược lại với điều này…
19 Then again… Sau đó một lần nữa…
20 On the other hand… Mặt khác…
21 Despite the fact that… Mặc dù thực tế là …
22 Even so… Ngay cả như vậy…
23 Yet… Chưa…
24 Meanwhile… Trong khi đó …

Từ vựng IELTS Writing Task 2 – thể hiện sự đối lập (Contrast)

Eg: Unlike a TV, a radio cannot display an image or a video, and the communication is limited to voice only. Typically, a radio is used for access information such as news and live traffic updates…

STT Từ vựng Dịch nghĩa
1 As an example… Ví dụ …
2 For instance… Ví dụ…
3 For example… Ví dụ…
4 Like… Như…
5 As… Như…
6 Among others… Trong số những người khác …
7 Such as… Nhu la…
8 Particularly… Đặc biệt …
9 Regarding… Về…
10 In particular… Đặc biệt…
11 Namely… Cụ thể là …
12 With respect to… Đối với …
13 As far …. is concerned… Theo như …. có liên quan …
14 To show an example… Để hiển thị một ví dụ …
15 To give an example… Để đưa ra một ví dụ …
16 To cite an example… Để trích dẫn một ví dụ …
17 As an evidence… Như một bằng chứng …
18 To illustrate… Để minh họa…
19 To paraphrase… Để diễn dải…
20 An example is… Một ví dụ là …
21 …could be a good/ideal example here … có thể là một ví dụ tốt / lý tưởng ở đây
22 A case… Một trường hợp…
23 When it comes to… Khi nó đến…

Từ vựng IELTS Writing Task 2 để đưa ra ví dụ (Example)

STT Từ vựng Dịch nghĩa
1 As a result… Kết quả là …
2 Consequently… Hậu quả là…
3 As a consequent… Kết quả là …
4 As an effect… Như một hiệu ứng …
5 Thus… Do đó …
6 So… Vì thế…
7 The reason why… Lý do tại sao…
8 Therefore… Vì thế…
9 On account of… Trên tài khoản của …
10 Because of… Bởi vì…
11 Hence… Vì thế…
12 Eventually… Cuối cùng …
13 For this/that reason… Vì lý do này / lý do đó …
14 Thereby… Bằng cách ấy…
15 Due to… Do …
16 Owing to… Do …

Từ vựng IELTS Writing Task 2 thể hiện hệ quả, hiệu ứng hay kết quả (Consequence, effects or result)

STT Từ vựng Dịch nghĩa
1 It goes without saying that… Không cần phải nói rằng …
2 Obviously… Chắc chắn…
3 Needless to say… Không cần nói rằng…
4 There is little doubt that… Có chút nghi ngờ rằng …
5 Although… Mặc dầu…
6 Thought… Nghĩ…
7 Nonetheless… Tuy nhiên …
8 Nevertheless… Tuy nhiên…
9 Still… Vẫn…
10 Yet… Chưa…
11 Must…. After Phải …. Sau
12 After all… Sau tất cả …
13 Even if… Thậm chí nếu…
14 Therefore… Vì thế…
15 Thus… Như vậy …

Từ vựng IELTS Writing Task 2 dùng để nhấn mạnh (Make a point stronger/ Adding emphasis)

Eg: Although industrialisation is necessary for the growth of a country it must be regulated. The proper measures must be in place to reduce the negative impacts of byproducts on the environment.

Để viết một bài viết hay dưới thời gian khó khăn là điều không phải đơn giản. Đặc biệt là trong sức ép của kỳ thi IELTS với nhiều chủ đề Writing IELTS khác nhau, sẽ rất khó để thí sinh có một bài luận “hùng hồn” nếu thiếu từ vựng IELTS Writing Task 2. Chính do đó, bạn cần luyện tập rất nhiều, và bổ sung vốn từ vựng hữu ích.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here