Mạo Từ Trong Tiếng Anh (Cách Dùng & Bài Tập)

0
423

Mạo từ là gì? Nó đóng vai trò gì trong việc diễn đạt ý? Cách sử dụng và một số lưu ý cần biết khi dùng các loại mạo từ trong Tiếng Anh như thế nào?

Mạo từ là một trong những thành phần phụ thường xuyên xuất hiện trong câu. Nó không có quá nhiều lý thuyết phức tạp. Chính vì thế mà người học thường chủ quan bỏ qua. Do đó rất dễ gây ra nhầm lẫn khi sử dụng.

Vậy các loại mạo từ trong Tiếng Anh hiện nay gồm những gì? Cách sử dụng và một số lưu ý cần biết khi dùng mạo từ ra sao? Tất cả sẽ được ENG4 bật mí qua những chia sẻ sau.

Mạo từ là một trong những ngữ pháp cơ bản trong câu có tác dụng nhấn mạnh chủ thể được nhắc tới. Chính vì thế mà khi học Tiếng Anh rất nhiều người hay bỏ qua dẫn đến việc nhầm lẫn trong quá trình sử dụng.

Mạo từ trong Tiếng Anh là gì? Có mấy loại mạo từ?

Về cơ bản thì mạo từ có 2 loại khác nhau:

Các loại mạo từ trong Tiếng Anh này thường không phải là một loại từ riêng biệt mà chúng được xem là một bộ phận của tính từ dùng để bổ nghĩa cho danh từ.

Ví dụ: He has a delicious dinner. Mạo từ a được sử dụng như một bộ phận của tính từ bổ nghĩa cho danh từ bữa tối để nhấn mạnh rằng: “Anh ấy có một bữa tối thật ngon miệng”

Cách Sử Dụng Mạo Từ A, An và The Trong Tiếng Anh

Mạo Từ Trong Tiếng Anh (Cách Dùng & Bài Tập)
Cách sử dụng mạo từ trong Tiếng Anh

Để có thể vận dụng mạo từ trong việc giao tiếp Tiếng Anh hàng ngày dễ dàng bạn có thể sử dụng chúng như sau:

1) Đối Với Mạo Từ Không Xác Định “A, An”

Khác với mạo từ xác định, các mạo từ không xác định thường được dùng đặt trước các danh từ không xác định. Tức là những danh từ được nhắc đến lần đầu tiên trong ngữ cảnh. Cụ thể là:

2) Đối Với Mạo Từ Xác Định “The”

Mạo từ này chỉ được dùng khi danh từ chỉ đối tượng được cả người nói và người nghe biết rõ:

Bài Tập Về Mạo Từ Trong Tiếng Anh

Để có thể hiểu rõ hơn về mạo từ cũng như cá sử dụng các mạo từ trong Tiếng Anh bạn có thể củng cố kiến thức thông qua việc điền mạo từ thích hợp vào các câu sau:

1.    I saw ……accident this morning. ……car crashed into …..tree. ………driver of ……car wasn’t hurt but …..car was badly damaged.

2.    There isn’t ……….airport near where I live. …….nearest airport is 70 miles away.

3.    This morning I bought….newspaper and …….magazine. …….newspaper is in my bag but I don’t know where I put…..magazine.

4.     “Are you going away next week?”
– “No, …..week after next”

5.    My friends live in…….old house in……small village. There is …….beautiful garden behind ……..house. I would like to have……garden like this.

6.    it’s a beautiful day. Let’s sit in……..garden.

7.    We had dinner in…….most expensive restaurant in town.

8.    There are two cars parked outside:……..blue one and …….grey one. ……..blue one belongs to my neighbors. I don’t know who ….. owner of…..grey one is.

9.    Can you recommend ……..good restaurant?

10.     This house is very nice. Has it got …….garden?

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here