Câu Ước trong tiếng Anh

0
1744

Câu ước là câu thể hiện mong muốn, ước muốn của ai đó về một việc trong tương lai, ở hiện tại hay về một điều trong quá khứ.

CÂU ƯỚC TRONG TIẾNG ANH

I. KHÁI QUÁT VỀ CÂU ƯỚC TRONG TIẾNG ANH

Câu ước là câu thể hiện mong muốn, ước muốn của ai đó về một việc trong tương lai, ở hiện tại hay về một điều trong quá khứ.

II. CÁC LOẠI CÂU ƯỚC CƠ BẢN

Có 3 loại câu ước diễn tả diễn tả sự ao ước cho những sự việc ở những thời điểm khác nhau.

1. Câu ước loại 1: “Wish” trong tương lai

Câu Ước trong tiếng Anh

– Cấu trúc:

+ Khẳng định: S+ wish(es) + S + would + V1

+ Phủ định: S + wish(es) + S + wouldn’t + V1

+ Eg: IF ONLY + S + would/ could + V (bare-infinitive)

2. Câu ước loại 2: “Wish” ở hiện tại

– Cấu trúc

+ Khẳng định: S + wish(es) + S + V2/-ed + O (to be: were / weren’t)

+ Phủ định: S + wish(es) + S + didn’t + V1

3. Câu ước loại 3: “Wish” ở quá khứ

– Cấu trúc

+ Khẳng định: S + wish(es) + S + had + V3/-ed

+ Phủ định: S + wish(es) + S + hadn’t + V3/-ed

4. Cách sử dụng khác của câu “Wish”

– Đôi khi người ta còn dùng “wish to” theo cách nói hơi mang tính hình thức để thay cho “want to”.

– Sử dụng “Wish” với một cụm danh từ đứng sau để đưa ra một lời chúc mừng, mong ước.

– Lưu ý: Nếu các bạn muốn đưa ra một lời mong ước cho người khác bằng cách sử dụng động từ, các bạn phải dùng “hope” chứ không được sử dụng “wish” nhé.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here