Chức năng & trật tự từ trong câu (Function & order of words in the sentence)

0
981

PHẦN 4: CHỨC NĂNG & TRẬT TỰ TỪ TRONG CÂU

Chức năng và trật tự từ trong câu

I –  Các câu trúc câu cơ bản

Trước khi tìm hiểu trật tự từ trong câu, chúng ta hãy cũng xem lại một số cấu trúc câu cơ bản trong tiếng Anh nhé. Trong tiếng Anh có 3 dạng cấu trúc câu cơ bản

S + V (Subject – Chủ ngữ) (Verb – Động từ đóng vai trò vị ngữ)

The dog is running.

(Con chó đang chạy.)

S + V + O Direct Object (Tân ngữ trực tiếp)

We like her.

(Chúng tôi thích cô ấy.)

S + V + C Complement (Bổ ngữ)

Seoul is the capital of South Korea.

(Seoul thủ đô của Hàn Quốc.)

II – Trật tự từ trong câu

Với mỗi cấu trúc kể trên lại có một trật tự từ trong câu hơi khác nhau. Hãy cũng đi vào thành phần trong câu để xem trật tự từ trong câu là gì nhé.

1 – Chủ ngữ (S)

Chủ ngữ của một câu thường chỉ người, nơi chốn, vật, sự việc, ý tưởng… là chủ thể của hành động được nêu trong câu. Chủ ngữ thường đứng đầu câu và chi phối thì của động từ.

Chủ ngữ thường có thể là:

E.g. Swimming is my favourite sport. (Bơi lội là môn thể thao ưa thích của tôi.)

E.g. I love history. (Tôi yêu môn lịch sử.)

E.g. Sleeping early will enhance your health. (Ngủ sớm sẽ củng cố sức khỏe của bạn.)

2 – Động từ (V)

Những loại động từ thường đứng ở vị trí sau danh từ. Động từ trong tiếng Anh có các loại thường gặp như sau:

E.g. He drinks lots of beer. (Anh ta uống nhiều bia.)

E.g. Jasmine looks amazing. (Jasmine trông thật tuyệt.)

3 – Tân ngữ (Object)

Tân ngữ thường đứng sau động từ, là đối tượng

chịu tác động của chủ ngữ. Tân ngữ có thể là danh từ, cụm danh từ, đại từ, trả lời cho câu hỏi ai (whom), cái gì (what).

E.g. He baked that birthday cake. (Anh ấy đã nướng chiếc bánh sinh nhật đó.) trật tự từ trong câu

4 – Bổ ngữ (Complement)

Bổ ngữ thường theo sau động từ liên kết (linking verbs) như be, look, sound, …. Bổ ngữ có thể là một danh từ hoặc một tính từ.

E.g. They are happy. (Họ hạnh phúc.)

Paris is the capital of France. (Paris là thủ đô của Pháp.)

Các bạn đã nắm trong tay kiến thức về chức năng và trật tự từ trong câu tiếng Anh cơ bản rồi đấy. Việc nắm được trật tự từ trong câu là rất quan trọng, nó giúp bạn xây dựng được 1 câu đúng ngữ pháp, từ đó giúp thông điệp mà mình muốn truyền đạt trở nên dễ hiểu hơn. Vì thế hãy cố nắm vững lý thuyết và thực hành thêm về trật tự từ trong câu nhé!

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here