Mệnh Đề trong câu tiếng Anh đầy đủ và đơn giản nhất

0
717

Mệnh đề trong tiếng Anh là một nhóm từ có chứa một động từ đã chia và chủ từ của nó. Động từ đã chia là động từ hòa hợp với chủ từ của nó về ngôi và số.

Mệnh đề trong câu là một trong những mảng kiến thức tiếng Anh căn bản nhưng lại vô cùng quan trọng khi học tiếng Anh. Đây là một trong những dạng thường gặp trong các bài thi về tiếng Anh. Hôm nay, hãy cùng Eng4 bổ sung thêm kiến thức tiếng Anh qua bài học này nhé.

Mệnh Đề trong câu tiếng Anh đầy đủ và đơn giản nhất
MỆNH ĐỀ TRONG TIẾNG ANH

I. ĐỊNH NGHĨA VỀ MỆNH ĐỀ

Mệnh đề trong tiếng Anh là một nhóm từ có chứa một động từ đã chia và chủ từ của nó. Động từ đã chia là động từ hòa hợp với chủ từ của nó về ngôi và số.

II. CÁC LOẠI MỆNH ĐỀ

1. Mệnh đề chính

a. Định nghĩa

Mệnh đề chính là mệnh đề mà ý nghĩa của nó không phụ thuộc vào một mệnh đề khác trong cùng một câu. Trong một câu, có thể có hai hoặc nhiều mệnh đề chính. Chúng được nối với nhau bằng liên từ kết hợp (coordinating conjunction).

b. Có thể trong cùng một câu, các mệnh đề chính cách nhau bằng dấu phẩy hoặc dấu chấm phẩy.

2. Mệnh đề phụ

a. Định nghĩa

Mệnh đề phụ là mệnh đề không thể đứng riêng một mình. Ý nghĩa của nó phụ thuộc vào mệnh đề chính.

b. Về mặt cấu trúc, mệnh đề phụ được liên kết với mệnh đề chính bằng:

Các đại từ liên hệ: who, whom, which, whose, that, …..

Các phó từ liên hệ: why, when, where.

– Các liên từ phụ thuộc: when, while, as, as soon as, because, though, although, till, until, if, unless, wherever, whenever…

3. Các loại mệnh đề

Có 3 loại mệnh đề phụ:

Mệnh đề tính ngữ: Có chức năng như một tính từ, để phẩm định cho danh từ được trước nó. Các mệnh đề này thường bắt đầu bằng các đại từ liên hệ như: who, whom, that, whose, hoặc các phó từ liên hệ như why, where, when.

Mệnh đề trạng ngữ: Làm chức năng của một trạng từ hay phó từ.

+ Mệnh đề gồm: Mệnh đề trạng ngữ chỉ mục đích, mệnh đề trạng ngữ chỉ nguyên nhân, mệnh đề trạng ngữ chỉ nơi chốn, mệnh đề trạng ngữ chỉ thời gian, mệnh đề trạng ngữ chỉ cách thức, mệnh đề trạng ngữ chỉ kết quả, mệnh đề trạng ngữ chỉ sự tương phản, mệnh đề trạng ngữ chỉ sự so sánh, mệnh đề trạng ngữ chỉ điều kiện.

Mệnh đề danh từ: Mệnh đề danh từ làm chức năng của một danh từ: Làm tân ngữ của động từ, chủ từ của động từ; Tân ngữ cho giới từ; bổ ngữ cho câu; đồng cách cho danh từ.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here