Đảo Ngữ tiếng Anh: Công thức, Cách dùng, Ví dụ và Bài tập!

0
401

Đảo ngữ là một trong những phần ngữ pháp rất quan trọng trong tiếng Anh. Tuy nhiên để hiểu hết và sử dụng thành thạo đảo ngữ thì lại không hề dễ dàng bởi sự phức tạp trong cấu trúc và các dạng câu. Do vậy để giúp các bạn có cái nhìn chi tiết và đầy đủ về dạng câu này, trong bài viết dưới đây Eng4 sẽ cùng các bạn đi tìm hiểu về đảo ngữ.

1 – Đảo ngữ và cách dùng

Đảo ngữ là sự thay đổi thứ tự của các thành phần trong câu từ vị trí của chủ ngữ, động từ hay trợ động từ.

2 – Cấu trúc

2.1 Đảo ngữ được dùng với trạng từ

Adv (trạng từ) + Aux (trợ động từ) + S (chủ ngữ) + V (động từ)

Ví dụ: Rarely has she met her mother. (Hiếm khi cô ấy gặp mẹ của cô ấy.)

Ví dụ: Little did she know that this spelled the end of her career. (Cô ấy ít biết rằng chuyện này sẽ chấm dứt sự nghiệp của cô ấy.)

Ví dụ: Beautifully did he play the guitar. (Anh ấy chơi guitar rất hay.)

Ví dụ: Here comes the car. (Xe ô tô đến rồi.)

2.2  Đảo ngữ với câu điều kiện

Ví dụ: Should it rain, I will go to bed. (Nếu trời mưa tôi sẽ đi ngủ.)

Ví dụ: Were I to have money, I would buy a house. (Nếu tôi có tiền tôi sẽ mua một căn nhà.)

Ví dụ: Had I known he was sick, I would have visited him. (Nếu tôi biết anh ấy ốm, tôi đã đến thăm anh ấy.)

2.3 Đảo ngữ với So, Such

Ví dụ: So expensive is it that my mother can’t buy it.

(Nó đắt quá đến nỗi mẹ tôi không mua nổi.)

Ví dụ: Such a beautyful house is it that I should buy.

(Đúng là một ngôi nhà đẹp để tôi nên mua.)

2.4 Đảo ngữ với các cụm từ bắt đầu bằng Only

Ví dụ: Only once did I meet him. (Tôi chỉ gặp anh ấy một lần.)

Ví dụ: Only when being alone do I sing. (Chỉ khi ở một mình tôi mới hát.)

Ví dụ: Only after he met her did he know who she was. (Chỉ sau khi anh ấy gặp cô ấy, anh ấy mới biết cô là ai.)

2.5 Đảo ngữ với So, nor, neither

Ví dụ: She believes in ghosts. So do I. (Cô ấy tin trên đời có ma. Tôi cũng vậy.)

Ví dụ: Mai hasn’t arrived yet, neither has her friend. (Mai chưa đến, bạn cô ấy cũng vậy.)

2.6 Đảo ngữ với các cụm từ bắt đầu bằng Not

Ví dụ: Not only does he study well, but he also plays sports well. (Anh ấy không những học giỏi mà anh ấy còn chơi thể thao giỏi.)

Ví dụ: Not until she failed the exam did she realize her mistake. (Mãi cho đến khi cô ấy trượt bài kiểm tra thì cô ấy mới nhận ra lỗi sai của mình.)

Ví dụ: Not any money will I lend you. (Tôi sẽ không cho bạn mượn thêm tiền nữa.)

2.7 Đảo ngữ với cụm từ có No

Một số cụm từ có no thường gặp: at no time, on no account, for no reason, no longer, in no way… + Aux + V

Ví dụ:  At no time do I forget you. (Không lúc nào tôi quên bạn.)

2.8 Đảo ngữ với As

Ví dụ: Cold as it well, she still went out. (Dù trời lạnh cô ấy vẫn ra ngoài.)

2.9 Đảo ngữ với May

Ví dụ: May you have a good day. (Chúc bạn một ngày tốt lành.)

3 –  Bài tập

Sử dụng đảo ngữ để viết lại những câu sau:

1 – She is so nice that she never scolds anyone.

=> So

2 – My friend hardly bought a new car when he had an accident.

=> Hardly

3 – The thief ran away.

=> Away

4 – He could drive a car only when he reached 18.

=> Only when

5 – If she goes to school, she will have knowledge.

=> Should

6 – She ate so much candy that she became ill.

=> So

7 – The party was crowded but she did not find it fun.

=> Crowded as

8 – If I were your father. I would ask you to study harder.

=>

9 – She was tall and beautiful.

=>

10 – We are not friends anymore.

=>

Đáp án: 

  1. So nice is she that she never scolds anyone.
  2. Hardly had my friend bought a new car when he had an accident.
  3. Away ran the thief.
  4. Only when he reached 18 could he drive a car.
  5. Should she go to school, she will have knowledge.
  6. So much candy did she eat that she became ill.
  7. Crowded as the party was, I did not find it fun.
  8. If I were your father. I would ask you to study harder.
  9. Not only was she tall but also beautiful.
  10. No longer are we friends.

Trên kia là một số những cấu trúc, cách dùng và bài tập về đảo ngữ mà Elight muốn chia sẻ cho các bạn. Chúng tôi hy vọng với những kiến thức đó các bạn sẽ có thể sử dụng thành thạo đảo ngữ và áp dụng nó trong thực tế.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here