Học tiếng anh qua lời dịch bài hát Chained To The Rhythm

0
914

Bài hát Chained To The Rhythm là một trong những bài luyện nghe tiếng anh hiệu quả nhất hiện nay. Dưới đây chúng tôi sẽ giúp bạn hiểu được ý nghĩa bài hát Chained To The Rhythm của nữ ca sĩ Katy Perry một cách đầy đủ, rõ ràng nhất.

 Bài hát CHAINED TO THE RHYTHM

| Katy Perry | 

Học tiếng anh qua lời dịch bài hát Chained To The Rhythm

 

Are we crazy?

Có phải chúng ta điên hết cả rồi?

Living our lives through a lens

Khi đang sống cuộc sống qua một thấu kính

Trapped in our white picket fence

Mắc kẹt nơi hàng rào trắng đẹp đẽ

Like ornaments

Như những món đồ trang trí

So comfortable, we’re living in a bubble, bubble

Thật thoải mái, chúng ta đang sống trong sự hão huyền

So comfortable, we cannot see the trouble, trouble

Thật thoải mái đến mức ta chẳng thấy được những rắc rối ngoài kia

Aren’t you lonely?

Liệu bạn có thấy cô đơn?

Up there in utopia

Ở một nơi chẳng có thực

Where nothing will ever be enough

Nơi mọi thứ chẳng bao giờ là đủ

Happily numb

Tê liệt một cách hạnh phúc

So comfortable, we’re living in a bubble, bubble

Thật thoải mái, chúng ta đang sống trong sự hão huyền

So comfortable, we cannot see the trouble, trouble

Thật thoải mái đến mức ta chẳng thấy được những rắc rối ngoài kia

 

So put your rose-colored glasses on

Vậy thì đeo đôi kính hồng lên đi nào

And party on

Và tiệc tùng

 

Turn it up, it’s your favorite song

Hãy bật bài hát yêu thích của bạn

Dance, dance, dance to the distortion

Để nhảy múa đến chóng cả mặt

Turn it up, keep it on repeat

Hãy cứ để mọi thứ tiếp tục như nó vốn dĩ

Stumbling around like a wasted zombie, yeah

Vật vờ như những xác sống chẳng biết gì, yeah

We think we’re free

Chúng ta nghĩ chúng ta tự do

Drink, this one’s on me

Uống đi nào, tôi bao

We’re all chained to the rhythm

Chúng ta cứ sống luẩn quẩn thế này mãi thôi

To the rhythm

Luẩn quẩn mãi

 

Turn it up, it’s your favorite song

Hãy bật bài hát yêu thích của bạn

Dance, dance, dance to the distortion

Để nhảy múa đến chóng cả mặt

Turn it up, keep it on repeat

Hãy cứ để mọi thứ tiếp tục như nó vốn dĩ

Stumbling around like a wasted zombie, yeah

Vật vờ như những xác sống chẳng biết gì, yeah

We think we’re free

Chúng ta nghĩ chúng ta tự do

Drink, this one’s on me

Uống đi nào, tôi bao

We’re all chained to the rhythm

Chúng ta cứ sống luẩn quẩn thế này mãi thôi

To the rhythm

Luẩn quẩn mãi

 

Are we tone deaf?

Chúng ta có điếc không?

Keep sweeping it under the mat

Cứ lờ đi mọi điều xấu xung quanh

Thought we could do better than that

Tự nghĩ rằng mình sống tốt rồi

I hope we can

Tôi hy vọng chúng ta có thể

So comfortable, we’re living in a bubble, bubble

Thật thoải mái, chúng ta đang sống trong sự hão huyền

So comfortable, we cannot see the trouble, trouble

Thật thoải mái đến mức ta chẳng thấy được những rắc rối ngoài kia

 

So put your rose-colored glasses on

Vậy thì đeo đôi kính hồng lên đi nào

And party on

Và tiệc tùng

 

Turn it up, it’s your favorite song

Hãy bật bài hát yêu thích của bạn

Dance, dance, dance to the distortion

Để nhảy múa đến chóng cả mặt

Turn it up, keep it on repeat

Hãy cứ để mọi thứ tiếp tục như nó vốn dĩ

Stumbling around like a wasted zombie, yeah

Vật vờ như những xác sống chẳng biết gì, yeah

We think we’re free

Chúng ta nghĩ chúng ta tự do

Drink, this one’s on me

Uống đi nào, tôi bao

We’re all chained to the rhythm

Chúng ta cứ sống luẩn quẩn thế này mãi thôi

To the rhythm

Luẩn quẩn mãi

 

Turn it up, it’s your favorite song

Hãy bật bài hát yêu thích của bạn

Dance, dance, dance to the distortion

Để nhảy múa đến chóng cả mặt

Turn it up, keep it on repeat

Hãy cứ để mọi thứ tiếp tục như nó vốn dĩ

Stumbling around like a wasted zombie, yeah

Vật vờ như những xác sống chẳng biết gì, yeah

We think we’re free

Chúng ta nghĩ chúng ta tự do

Drink, this one’s on me

Uống đi nào, tôi bao

We’re all chained to the rhythm

Chúng ta cứ sống luẩn quẩn thế này mãi thôi

To the rhythm

Luẩn quẩn mãi

 

It is my desire

Đó là mong muốn của tôi

Break down the walls to connect, inspire, ay

Phá vỡ bức tường kia để kết nối và truyền cảm hứng

Up in your high place, liars

Ở trên những địa vị cao quý, bọn nói dối kia

Time is ticking for the empire

Đế chế này chẳng còn mấy thời gian

The truth they feed is feeble

Sự thật mà chúng nói đâu dễ gì tin được

As so many times before

Rồi cũng giống như bao lần trước

They greed over the people

Chúng sẽ vơ vét hết của dân

They stumbling and fumbling

Rồi chúng vấp ngã và dò dẫm

And we about to riot

Và chúng ta sắp nổi loạn

They woke up, they woke up the lions

Bởi chúng đã làm kinh động đến vị chúa tể rừng xanh

 

Turn it up, it’s your favorite song

Hãy bật bài hát yêu thích của bạn

Dance, dance, dance to the distortion

Để nhảy múa đến chóng cả mặt

Turn it up (turn it up, turn it up), keep it on repeat

Hãy cứ để mọi thứ tiếp tục như nó vốn dĩ

Stumbling around like a wasted zombie (like a wasted zombie), yeah

Vật vờ như những xác sống chẳng biết gì, yeah

We think we’re free

Chúng ta nghĩ chúng ta tự do

Drink, this one’s on me

Uống đi nào, tôi bao

We’re all chained to the rhythm

Chúng ta cứ sống luẩn quẩn thế này mãi thôi

To the rhythm

Luẩn quẩn mãi

 

It goes on and on and on

Cuộc sống vẫn cứ tiếp diễn

‘Cause we’re all chained to the rhythm

Bởi dù sao chúng ta vẫn cứ sống luẩn quẩn như vậy

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here