Học tiếng anh qua lời dịch bài hát Cheap Thrills

0
976

Học tiếng anh qua lời dịch bài hát Cheap Thrills quả là một lựa chọn tuyệt vời. Dưới đây chúng tôi sẽ giúp bạn hiểu được ý nghĩa bài hát Cheap Thrills của nữ ca sĩ Sia một cách đầy đủ, rõ ràng nhất.

Bài hát CHEAP THRILLS

| Sia |

Học tiếng anh qua lời dịch bài hát Cheap Thrills

Come on, come on, turn the radio on
Nào nhanh lên hãy bật radio lên
It’s Friday night and I won’t be long
Ngày cuối tuần đã đến và em sẽ nhanh thôi
Gotta do my hair, I put my make up on
Chăm chút lại mái tóc, em trang điểm
It’s Friday night and I won’t be long
Ngày cuối tuần đã đến và em sẽ nhanh thôi

 

Til I hit the dance floor
Đến khi quay cuồng trên sàn nhảy
Hit the dance floor
Quay cuồng trên sàn nhảy
I got all I need
Em có mọi thứ mình cần
No I ain’t got cash
Không, em không có tiền
But I got you baby
Nhưng em đã có anh rồi anh yêu

 

Baby I don’t need dollar bills to have fun tonight
Anh à, em không cần phải có tiền để có cuộc vui đêm nay
(I love cheap thrills)
(Em thích những niềm vui nho nhỏ)
Baby I don’t need dollar bills to have fun tonight
Anh à, em không cần phải có tiền để có cuộc vui đêm nay
(I love cheap thrills)
(Em thích những niềm vui nho nhỏ)
But I don’t need no money
Nhưng em không cần tiền
As long as I can feel the beat
Chỉ cần em có thể cảm nhận được điệu nhạc
I don’t need no money
Em không cần tiền đâu
As long as I keep dancing
Chỉ cần em được tiếp tục nhảy múa

 

Come on, come on, turn the radio on
Nào nhanh lên hãy bật radio lên
It’s Saturday and I won’t be long
Ngày cuối tuần đã đến và em sẽ nhanh thôi
Gotta paint my nails, put my high heels on
Em sơn móng tay và đi giày cao gót
It’s Saturday and I won’t be long
Ngày cuối tuần đã đến và em sẽ nhanh thôi

 

Til I hit the dance floor
Đến khi quay cuồng trên sàn nhảy
Hit the dance floor
Quay cuồng trên sàn nhảy
I got all I need
Em có mọi thứ mình cần
No I ain’t got cash
Nhưng không, em không có tiền
But I got you baby
Nhưng em đã có anh rồi anh yêu

 

Baby I don’t need dollar bills to have fun tonight
Anh à, em không cần phải có tiền để có cuộc vui đêm nay
(I love cheap thrills)
(Em thích những niềm vui nho nhỏ)
Baby I don’t need dollar bills to have fun tonight
Anh à, em không cần phải có tiền để có cuộc vui đêm nay
(I love cheap thrills)
(Em thích những niềm vui nho nhỏ)
But I don’t need no money
Nhưng em không cần tiền
As long as I can feel the beat
Chỉ cần em có thể cảm nhận được điệu nhạc
I don’t need no money
Em không cần tiền đâu
As long as I keep dancing
Chỉ cần em được tiếp tục nhảy múa

 

(I love cheap thrills)
(Em thích những niềm vui nho nhỏ)
I don’t need no money
Em không cần tiền đâu
As long as I can feel the beat
Chỉ cần em có thể cảm nhận được điệu nhạc
I don’t need no money
Em không cần tiền đâu
As long as I keep dancing
Chỉ cần em được tiếp tục nhảy múa
Oh oh
Oh oh

 

Baby I don’t need dollar bills to have fun tonight
Anh à, em không cần phải có tiền để có cuộc vui đêm nay
(I love cheap thrills)
(Em thích những niềm vui nho nhỏ)
Baby I don’t need dollar bills to have fun tonight
Anh à, em không cần phải có tiền để có cuộc vui đêm nay
(I love cheap thrills)
(Em thích những niềm vui nho nhỏ)
I don’t need no money
Em không cần tiền
As long as I can feel the beat
Chỉ cần em có thể cảm nhận được điệu nhạc
I don’t need no money
Em không cần tiền đâu
As long as I keep dancing
Chỉ cần em được tiếp tục nhảy múa

 

La, la, la, la, la, la, la
La, la, la, la, la, la, la
(I love cheap thrills)
(Em thích những niềm vui nho nhỏ)
La, la, la, la, la, la, la
La, la, la, la, la, la, la
(I love cheap thrills)
(Em thích những niềm vui nho nhỏ)
La, la, la, la, la, la, la
La, la, la, la, la, la, la
(I love cheap thrills)
(Em thích những niềm vui nho nhỏ)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here