Hướng dẫn cách phát âm tiếng Anh | phụ âm /k/ | Consonants /k/

0
721

Hướng dẫn chi tiết cách phát âm tiếng Anh với phụ âm /k/ (Consonants /k/ ), cách tạo khẩu hình miệng, nguyên tắc và ví dụ chi tiết.

I. CÁCH TẠO ÂM

-B1: Hơi mở miệng
-B2: Đầu lưỡi chạm răng hàm dưới
-B3: Thân lưỡi hơi cong
-B4: Bật âm mạnh hơi tạo âm /k/, đặt tay trước miệng, cảm thấy khí bật ra

II. VỊ TRÍ TRONG TỪ

Hướng dẫn cách phát âm tiếng Anh | phụ âm /k/ | Consonants /k/

Hướng dẫn cách phát âm tiếng Anh | phụ âm /k/ | Consonants /k/

III. SENTENCES

1. Can you make this car turn corners a bit quicker?
kæn ju meɪk ðɪs kɑr tɜrn ˈkɔrnərz ə bɪt ˈkwɪkər?

2. It’s quite quiet here in October, but it’s chaotic at Christmas
ɪts kwaɪt ˈkwaɪət hir ɪn ɑkˈtoʊbər, bʌt ɪts keɪˈɑtɪk æt ˈkrɪsməs

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here