Hướng dẫn cách phát âm tiếng Anh | phụ âm /v/ | Consonants /v/

0
656

Hướng dẫn chi tiết cách phát âm tiếng Anh với phụ âm /v/ (Consonants /v/ ), cách tạo khẩu hình miệng, nguyên tắc và ví dụ chi tiết.

I. CÁCH TẠO ÂM

-B1: Tạo khẩu hình miệng như âm /f/
-B2: Tạo âm v như tiếng Việt, đẩy âm từ cuống họng ra
– B3: Đặt tay dưới cổ họng cảm thấy rung mạnh. Khi đặt tay trước miệng, thì không có hơi tạo ra như âm /f/

II. VỊ TRÍ TRONG TỪ

Hướng dẫn cách phát âm tiếng Anh | phụ âm /v/ | Consonants /v/

Hướng dẫn cách phát âm tiếng Anh | phụ âm /v/ | Consonants /v/

III. SENTENCES

1. Valerie drove the delivery van to Dover then vanished of Valencia
ˈvæləri   droʊv ðə dɪˈlɪvəri   væn tu ˈdoʊvər ðɛn ˈvænɪʃt ʌv vəˈlɛnsiə

2. Have Vincent and Vicky invited David to their cave
hæv  ˈvɪnsənt ænd ˈvɪki ɪnˈvaɪtəd ˈdeɪvɪd tu ðɛr keɪv

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here