Hướng dẫn cách phát âm tiếng Anh | phụ âm /t/ | Consonants /t/

0
829

Hướng dẫn chi tiết cách phát âm tiếng Anh với phụ âm /t/ (Consonants /t/ ), cách tạo khẩu hình miệng, nguyên tắc và ví dụ chi tiết.

I. CÁCH TẠO ÂM

B1: đặt đầu lưỡi ngay răng cửa
B2: Đẩy hơi mạnh ra khỏi miệng
B3: Khi bật âm, đặt tay trước miệng cảm nhận luồng khí từ miệng ra tay
B4: Không tạo tiếng vì đây là âm vô thanh

II. VỊ TRÍ TRONG TỪ

Hướng dẫn cách phát âm tiếng Anh | phụ âm /t/ | Consonants /t/

Hướng dẫn cách phát âm tiếng Anh | phụ âm /t/ | Consonants /t/NOTE: Đối với người Mỹ, nếu âm T nằm giữa hai nguyên âm thì chữ T sẽ được phát âm là‘d’

III.  SENTENCES

1. Take some time off tomorrow, Terry, you look tired
teɪk sʌm taɪm ɔf təˈmɑˌroʊ, ˈtɛri, ju lʊk ˈtaɪərd

2. Taste these nuts. Their texture is teribly interesting
teɪst  ðiz nʌts.  ðɛr ˈtɛksʧər ɪz teribly ˈɪntrəstɪŋ

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here