Mệnh đề chỉ mục đích To – In order to – So as to – So that trong tiếng Anh

0
928

Tổng hợp tất cả về mệnh đề chỉ mục đích: so that – in order to – so as to – to trong tiếng Anh giúp bạn hệ thống lại kiến thức ngữ pháp một cách đầy đủ và chi tiết nhất.

Mệnh đề chỉ mục đích To/ In order to, In order that/ So as to/ So that là một trong những cấu trúc ngữ pháp thường xuyên gặp nhất trong bài thi tiếng Anh. Tuy nhiên, đây cũng là cấu trúc khiến nhiều bạn nhầm lẫn và mất điểm đáng tiếc trong các bài kiểm tra.

Do đó, hôm nay hãy cùng ENG4 tìm hiểu về cấu trúc cũng như cách dùng mệnh đề chỉ mục đích để khiến chúng trở thành những câu ‘lấy điểm’ các bạn nhé!

Mệnh đề chỉ mục đích To - In order to - So as to - So that trong tiếng Anh

MỆNH ĐỀ CHỈ MỤC ĐÍCH TRONG TIẾNG ANH

Mệnh đề chỉ mục đích To, In order to, In order that, So as to và So that đều mang nghĩa là: để mà, nhưng chúng sẽ có các cách dùng khác nhau.

1. So That/ In order that

Mệnh đề + SO THAT / IN ORDER THAT + S can/could/will/would + V …

– Lưu ý: Thông thường nếu không có NOT thì dùng can /could còn có NOT thì dùng won’t / wouldn’t, trừ những trường hợp có ý ngăn cấm thì mới dùng can’t/couldn’t.

2. In order to/ So as to/ To

Mệnh đề + IN ORDER TO/SO AS TO/TO + Inf.

– Lưu ý: Nếu có NOT thì để NOT trước TO, tuy nhiên mẫu TO không áp dụng được trường hợp có NOT.

– Lưu ý: Nếu có 2 chủ ngữ khác nhau thì chủ ngữ câu sau biến thành FOR SB

3. Cách nối câu

A. So That/In Order That :

– Trong câu thứ hai nếu có các động từ: Want, like, hope… thì phải bỏ đi rồi thêm can/could/will/would vào

– Nếu sau các chữ want, like, hope..có túc từ thì lấy túc từ đó ra làm chủ từ.

B. Dùng In Order To/So As To/To :

– Chỉ áp dụng được khi 2 chủ từ 2 câu giống nhau
– Bỏ chủ từ câu sau, bỏ các chữ want, like, hope…giữ lại từ động từ sau nó.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here