Cấu trúc và cách dùng When , While trong tiếng Anh

0
1026

When và while là hai cấu trúc câu thường xuyên gây nhầm lẫn cho các bạn học tiếng Anh. Bài viết này sẽ là vị trí, cấu trúc và cách dùng cũng như cách chia when và while trong các thì chúng ta đã học.

WHEN VÀ WHILE TRONG TIẾNG ANH

I. TỔNG QUAN VỀ WHEN VÀ WHILE

When và While đều dùng để nói về sự việc, hành động, tình huống đang diễn ra cùng một thời điểm.

II. CẤU TRÚC VÀ CÁCH DÙNG WHEN TRONG TIẾNG ANH

Cấu trúc và cách dùng When , While trong tiếng Anh
Cấu trúc và cách dùng When trong tiếng Anh.

1. Cấu trúc và cách chia when với các thì trong tiếng anh

– Vị trí: Mệnh đề When có thể đứng ở đầu hoặc cuối câu

Chia When Với Các Thì Trong Tiếng Anh Ví Dụ
– When + present simple, + simple future / simple present : Khi làm thế nào thì (sẽ )… ( ở HT / TL )
– When + simple past, + past perfect : Diễn tả hành động xảy ra và hoàn tất trước hành động ở mệnh đề when.
– When + simple past, + simple past : Diễn tả hai hành động xảy ra gần nhau, hoặc là một hành động vừa dứt thì hành động khác xảy ra.
– When + past continuous ( clear point of time – thời gian cụ thể ), + simple past : Khi một hành động đang diễn ra thì một hành động khác xảy đến
– When + simple past, + past continuous : Tương tự như phần 4, nhưng nghĩ chỉ khác một chút
– When + past perfect, + simple past : Hành động ở mệnh đề when xảy ra trước ( kết quả ở QK )
– When simple past, + simple present : Tương tự như mục 6 nhưng hành động sau ở hiện tại

2. Cách sử dụng When trong tiếng anh

– When: Mệnh đề có chứa WHEN, chúng ta thường chia động từ không phải dạng tiếp diễn.

+ Khi nói về chuỗi các hành động xảy ra liên tiếp nhau:

+ Khi một hành động đang diễn ta thì bị một hành động khác (diễn ra chỉ trong 1 khoảng thới gian ngắn) xen vào.

III. CẤU TRÚC VÀ CÁCH DÙNG “WHILE” TRON TIẾNG ANH

Mệnh đề When và While có thể đứng ở đầu hoặc cuối câu

1. Cấu trúc:  While+ subject + verb

2. Cách dùng:

While: Mệnh đề có chứa WHILE, chúng ta thường chia động từ ở dạng tiếp diễn.

– Khi nói về 2 hành động xảy ra gần như cùng 1 lúc với nhau. (kéo dài trong một khoảng thời gian nào đó)

– Mệnh đề chính (không chứa WHILE) có thể chia ở dạng không tiếp diễn trong một số trường hợp.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here