Những tình huống giao tiếp tiếng Anh thương mại điển hình

0
812

Trong thời buổi hiện nay, tiếng Anh thương mại là một trong những đề tài “hot” được đa số người học tham khảo tìm hiểu. Một phần bởi tính tiện dụng của nó trong xã hội hiện đại, một phần vì sự đa dạng và thú vị mà đề tài này mang đến cho người học.

Tiếng Anh thương mại hiện là một trong những nhóm chủ đề tiếng Anh được đa số những học viên quan tâm và tìm hiểu nhiều nhất. ENG4 cho rằng, bởi tiếng Anh là ngôn ngữ mang tính chất toàn cầu, nên đối với mỗi chủ đề hay cấu trúc ngữ pháp, chúng ta sẽ có một phương pháp cũng như cách học riêng phù hợp nhất để có thể tiếp thu và sử dụng tối đa “tài nguyên” ngôn ngữ mà chúng ta học được.

Conversation 1

A: Excuse me, Mr. B. I have a few questions I need to ask before I sign this contract. Can you help me clear up a few things? There are some important points that seem to be missing. (Xin lỗi, ông B. Tôi có một vài thắc mắc cần hỏi trước khi tôi ký hợp đồng này. Ông có thể giúp tôi làm rõ một vài điều không? Có vẻ những chúng ta đã bỏ sót một vài điểm mấu chốt.)

B: Sure. It is necessary to know what we are agreeing to before we sign anything. So, what seems to be the problem? (Chắc chắn rồi. Việc chúng ta phải nắm rõ điều khoản hợp đồng trước khi ký kết chứ. Vậy thì, vấn đề ở đây là gì vậy?)

A: Well. I just want to know if one party fails to do what it has agreed to do, will there be any penalties imposed? (Ồ vâng. Tôi chỉ muốn biết liệu rằng khi một bên tham gia hợp đồng không thể làm theo những gì đã thỏa thuận, sẽ có bất kỳ hình phạt nào được áp dụng hay không?)

B: Of course there are. It says here that if one side fails to uphold the contract, the other side may seek compensation. (Dĩ nhiên là có rồi. Ở đây nói rằng nếu một bên không tuân thủ hợp đồng, bên kia có thể đòi bồi thường.)

Conversation 2

Jane Tegal: Hello, this is Jane Tegal from Excellerator Co. calling. May I speak to Mr. Mitchell? (Xin chào, tôi là Jane Tegal từ Công ty Excellerator. Tôi có thể nói chuyện với ông Mitchell, được không?)

Arthur Mitchell: Hello, Ms Tegal, this is Arthur Mitchell (Xin chào cô Tegal, tôi là Arthur Mitchell)

Jane Tegal: Hello, I’d like to place an order for a number of your Millennium desk units. (Xin chào, tôi muốn đặt một số bàn Millennium của ông.)

Arthur Mitchell: Certainly. How many were you interested in ordering for purchase? (Được mà. Cô muốn đặt bao nhiêu?)

Jane Tegal: Quite a few. Do you have many available in the warehouse? (Khá nhiều. Hàng của ông sẵn có trong nhà kho chứ?)

Arthur Mitchell: We keep a large supply in stock. There’s also a showroom with quite a few on hand. It shouldn’t be a problem. (Chúng tôi đang có một nguồn cung cấp rất lớn trong kho. Ngoài ra, có một showroom với số lượng lớn sẵn có. Điều này không thành vấn đề.)

Conversation 3

A: I’d like 75 units by the end of the month. Could I get an estimate before placing an order? (Tôi muốn 75 bộ vào cuối tháng này. Tôi có thể nhận bản dự toán trước khi đặt hàng được không?)

B: Certainly, I’ll have it for you by the end of the day. (Đương nhiên rồi, tôi sẽ gửi nó cho cô vào cuối ngày.)

A: What does the estimate include? (Bản dự toán bao gồm những thông tin gì?)

B: Estimates include merchandise, packaging and shipping, duty if required, any taxes and insurance. (Nó bao gồm sản phẩm, đóng gói, và vận chuyển, trách nhiệm nếu được yêu cầu, thuế, và bảo hiểm.)

A: Do you ship door-to-door? (Anh có vận chuyển tận tay không?)

B: Certainly, all shipments are door-to-door. Delivery dates depend on your location, but we can usually deliver within 14 business days. (Có chứ, tất cả việc vận chuyển đều tận tay. Ngày vận chuyển tùy thuộc vào vị trí của cô, nhưng chúng tôi thường vận chuyển trong vòng 14 ngày làm việc.)

A: Thank you for your help. (Cảm ơn sự giúp đỡ của ông.)

B: My pleasure. You can expect an e-mail by 5 this afternoon. (Đó là vinh hạnh của tôi. Tôi sẽ gửi email cho cô trước 5h chiều nhé!)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here