Phân biệt tương lai đơn & tương lai gần

0
710

Thì tương lai đơn diễn đạt một quyết định ngay tại thời điểm nói (On-the-spot decision) trong khi thì tương lai gần diễn đạt một kế hoạch, dự định (intention, plan).

VD: Hold on. I‘ll get a pen. (Chờ tí. Để tôi lấy cái bút)

We will see what we can do to help you.

(Chúng tôi sẽ xem chúng tôi có thể làm gì để giúp bạn)

I have won $1,000. I am going to buy a new TV.

(Tôi vừa chiến thắng 1000 đô la, tôi sẽ mua một cái ti vi mới)

When are you going to go on holiday? (Bạn dự định đi nghỉ lễ vào khi nào)

Thì tương lai đơn diễn đạt lời dự đoán không có căn cứ trong khi thì tương lai gần diễn đạt một lời dự đoán dựa vào bằng chứng (evidence) ở hiện tại.

VD: People won’t go to Jupiter before the 22nd century.

(Con người sẽ không đến sao Mộc trước thế kỉ 22)

Who do you think will get the job? (Bạn nghĩ ai sẽ tìm được việc)

The sky is very black. It is going to rain. (Bầu trời thì đen kịt. Chắc là trời sắp mưa rồi đấy)

I crashed the company car. My boss isn’t going to be very happy!

(Tôi vừa đâm sầm vào cái ô tô của công ty. Ông chủ của tôi chắc chắn sẽ không vui)

Xem thêm nhiều chia sẻ hữu ích tại trung tâm .

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here