Quy tắc nối âm trong tiếng Anh

0
973

Nối âm là một trong những yếu tố quan trọng nhất giúp chúng ta có thể nghe, nói tiếng Anh trôi chảy. Bài viết dưới đây sẽ cung cấp những điều cơ bản nhất về quy tắc nối âm trong tiếng Anh.

Quy tắc nối âm

Quy tắc nối âm trong tiếng Anh khi phụ âm đứng trước nguyên âm

Phụ âm đứng trước nguyên âm: Về nguyên tắc, khi có một phụ âm đứng trước một nguyên âm, đọc nối phụ âm với nguyên âm. Ví dụ “mark up”, bạn đọc liền chứ không tách rời 2 từ (/ma:k k٨p/).Tuy nhiên, điều này không phải dễ, nhất là đối với những từ tận cùng bằng nguyên âm không được phát âm, ví dụ: “leave (it)” đọc là /li:v vit/; “Middle (East)”, /midlli:st/,… Hoặc đối với những cụm từ viết tắt, ví dụ “LA” (Los Angeles) phải đọc là /el lei/; “MA” (Master of Arts), /em mei/…

Lưu ý: khi một phụ âm có gió đứng trước nguyên âm, trước khi bạn nối với nguyên âm, bạn phải chuyển phụ âm đó sang phụ âm không gió tương ứng. Ví dụ “laugh” được phát âm là /f/ tận cùng, nhưng nếu bạn dùng trong một cụm từ, ví dụ “laugh at someone”, bạn phải chuyển âm /f/ thành/v/ và đọc là /la:v væt/.

– Cách nối âm trong tiếng Anh khi chữ trước kết thúc bằng một phụ âm, chữ sau bắt đầu bằng một nguyên âm, bạn đọc nối phụ âm với nguyên âm.

 • Ví dụ: check-in bạn đọc liền thành [‘t∫ek’in], fill-up đọc liền thành [‘filʌp] chứ không tách rời hai từ.

– Cách nối âm trong tiếng Anh với các từ tận cùng bằng nguyên âm không được phát âm.

 • Ví dụ: make-up đọc là [‘meikʌp], come-on đọc là [‘kʌm,ɔn]

– Cách nối âm trong tiếng Anh đối với những cụm từ viết tắt.

 • Ví dụ: “MA”(Master of Arts) đọc là /em mei/

Tuy nhiên, khi một phụ âm có gió đứng trước nguyên âm, trước khi bạn nối với nguyên âm, bạn phải chuyển phụ âm đó sang phụ âm không gió tương ứng.

 • Ví dụ “laugh” được phát âm là /f/ tận cùng, nhưng nếu bạn dùng trong một cụm từ như “laugh at someone”, bạn phải chuyển âm /f/ thành /v/ và đọc là /la:v væt/.

Quy tắc nguyên âm đứng trước nguyên âm

Điều này có thể rất mới mẻ với nhiều người. Về nguyên tắc, bạn sẽ thêm một phụ âm vào giữa 2 nguyên âm để nối. Có 2 quy tắc để thêm phụ âm như sau:

– Đối với nguyên âm tròn môi (khi phát âm, môi bạn nhìn giống hình chữ “O&rdquo, ví dụ:“OU”, “U”, “AU”,… bạn cần thêm phụ âm“W” vào giữa. Ví dụ “do it” sẽ được đọc là /du: wit/.

– Đối với nguyên âm dài môi (khi phát âm, môi bạn kéo dài sang 2 bên) ví dụ: “E”, “I”, “EI”,… bạn thêm phụ âm “Y” vào giữa.

Ví dụ: “I ask” sẽ được đọc là /ai ya:sk/. Bạn thử áp dụng 2 quy tắc này để phát âm: USA /ju wes sei/, VOA /vi you wei/, XO /eks sou/,…

Quy tắc nối âm trong tiếng Anh khi phụ âm đứng trước phụ âm

Phụ âm đứng trước phụ âm: Về nguyên tắc, khi có 2 hay nhiều hơn phụ âm cùng nhóm đứng gần nhau, thì chỉ đọc 1 phụ âm mà thôi. Ví dụ “want to” (bao gồm 3 phụ âm N, T, T cùng nhóm sau răng đứng gần nhau) sẽ được đọc là /won nə/. Khi chữ trước kết thúc bằng phụ âm có cách phát âm giống hoặc tương tự phụ âm bắt đầu chữ sau, ta chỉ đọc phụ âm bắt đầu chữ sau thôi.

 • “want to” (bao gồm 3 phụ âm N, T, T cùng nhóm sau răng đứng gần nhau) sẽ được đọc là /won nə/*.
 • “got to” hay gotta, đọc là /ˈgɑː.t ̬ə/

Các trường hợp đặc biệt cần lưu ý khi nối âm trong tiếng Anh

– Chữ U hoặc Y, đứng sau chữ cái T, phải được phát âm là /ch/:

 • Ví dụ:
  • not yet [‘not chet]
  • mixture [‘mikst∫ə]

– Chữ cái U hoặc Y, đứng sau chữ cái D, phải được phát âm là /dj/:

 • Ví dụ: education [,edju:’kei∫n]

– Phụ âm T, nằm giữa 2 nguyên âm và không là trọng âm, phải được phát âm là /D/:

 • Ví dụ:
  • tomato /tou’meidou/
  • I go to cinema /ai gou də sinimə/.

– “Him, her, them” không chỉ có một cách đọc thông thường như người học tiếng Anh thường sử dụng, mỗi từ đều có hai cách đọc khác nhau:

 • Có phụ âm đầu (khi phía trước là một nguyên âm)
 • Không có phụ âm đầu (khi phía trước là một phụ âm – và trong trường hợp này, ta có thể nối)
 • Ví dụ:
  • take him = ta + k + (h) im = ta + kim
  • gave her = gay + v + (h) er = gay + ver
 • Thì tương lai đơn trong tiếng Anh

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here