Thì Hiện Tại Hoàn Thành Tiếp Diễn chi tiết và chính xác nhất

0
701

Thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn (Present perfect continuous) là một thì trong tiếng Anh hiện đại. Được sử dụng để chỉ sự việc xảy ra trong quá khứ nhưng vẫn còn tiếp tục ở hiện tại và có thể vẫn còn tiếp diễn trong tương lai. Chúng ta sử dụng thì này để nói về sự việc đã kết thúc nhưng chúng ta vẫn còn thấy ảnh hưởng.

Thì Hiện Tại Hoàn Thành Tiếp Diễn chi tiết và chính xác nhất
THÌ HIỆN TẠI HOÀN THÀNH TIẾP DIỄN

I. ĐỊNH NGHĨA VỀ HIỆN TẠI HOÀN THÀNH TIẾP DIỄN

Thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn (Present perfect continuous) là một thì trong tiếng Anh hiện đại. Được sử dụng để chỉ sự việc xảy ra trong quá khứ nhưng vẫn còn tiếp tục ở hiện tại và có thể vẫn còn tiếp diễn trong tương lai. Chúng ta sử dụng thì này để nói về sự việc đã kết thúc nhưng chúng ta vẫn còn thấy ảnh hưởng.

II. CẤU TRÚC VỀ THÌ HIỆN TẠI HOÀN THÀNH TIẾP DIỄN

1. Khẳng định:

– Cấu Trúc: S + have/ has + been + V-ing

Thì Hiện Tại Hoàn Thành Tiếp Diễn chi tiết và chính xác nhất

2. Phủ định:

– Cấu trúc: S + haven’t/ hasn’t + been + V-ing

=> Câu phủ định ta chỉ cần thêm “not” ngay sau trợ động từ “have/ has”.

3. Câu hỏi:

– Cấu Trúc: Have/ Has + S + been + V-ing ?

Yes, I/ we/ you/ they + have

 

Yes, he/ she / it + has.

 

No, I/ we/ you/ they + haven’t

 

No, he/ she/ it + hasn’t

 

=> Câu hỏi ta chỉ cần đảo trợ động từ “have/has” lên trước chủ ngữ”.

III. CÁCH SỬ DỤNG CỦA THÌ HIỆN TẠI HOÀN THÀNH TIẾP DIỄN

1. Dùng để diễn tả một hành động bắt đầu trong quá khứ diễn ra liên tục và kéo dài đến hiện tại (Nhấn mạnh tính “liên tục” của hành động)

=> Ta hiểu là việc đánh máy đã bắt đầu cách đây 3 tiếng và liên tục diễn ra kéo dài cho tới bây giờ và vẫn chưa kết thúc.

2. Dùng để diễn tả hành động đã xảy ra, vừa mới kết thúc nhưng kết quả của hành động vẫn có thể nhìn thấy được ở hiện tại.

=> Ta thấy việc “làm việc vất vả 8h đồng hồ” vừa mới kết thúc nhưng kết quả của nó thì vẫn có thể thấy được ở hiện tại (đang rất mệt.)

IV. DẤU HIỆU ĐỂ NHẬN BIẾT THÌ HIỆN TẠI HOÀN THÀNH TIẾP DIỄN

– Since + mốc thời gian

– For + khoảng thời gian

– All + thời gian (all the morning, all the afternoon, all day, …)

Bài viết phía trên là một số hướng dẫn nhỏ để giúp bạn biết cách sử dụng thì hiện tại hoàn thành trong tiếng Anh, nếu bạn còn khúc mắc có thể nhắn tin cho ENG4 nhé. Tiếng Anh là một trong những ngôn ngữ có khả năng kỳ diệu, tuy nhiên muốn chinh phục bạn ấy thì không phải chỉ ngày 1 ngày 2 mà phải là 1 lộ trình, kế hoạch rõ ràng, chi tiết, và đương nhiên bạn cần có những phương pháp học đúng để hỗ trợ bạn có được hiệu quả học tốt nhất.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here