Tìm hiểu về cấu trúc REGRET, cấu trúc FORGET và cấu trúc REMEMBER

0
597

Trong tiếng Anh việc chia động từ là một trong những bài học căn bản và quan trọng nhất. Đôi khi cùng là một động từ nhưng hình thức chia động từ kết hợp phía sau lại khác nhau. Sự khác nhau này sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến ý nghĩa của câu. Do vậy khi chia động từ kết hợp các bạn cần chú ý đến ngữ cảnh để chia động từ cho đúng.

Trong bài viết dưới đây ENG4 sẽ giới thiệu cho các bạn 3 cấu trúc quan trọng thường xuất hiện trong các bài thi nhưng lại rất hay nhầm lẫn khi sử dụng, đó là cấu trúc regret, cấu trúc forgetcấu trúc remember. Cả 3 cấu trúc này đều có hai cách chia đối với động từ theo sau nó.

1 – Cấu trúc Forget

Công thức: Forget + to V-inf (động từ nguyên mẫu có “to”)

Ý nghĩa: Cấu trúc forget này được sử dụng khi chủ thể đã quên phải làm việc gì đó. Trong thực tế việc này chưa diễn ra và đã không diễn ra.

Ví dụ:  She forgot to ask him his number.

( Cô ấy đã quên hỏi anh ta số điện thoại, nghĩa là cô ấy đã quên việc phải làm là hỏi số điện thoại của anh ta và cho đến nay thì cô ấy vẫn không hề biết số điện thoại đó. )

Lưu ý: Cấu trúc Don’t forget + to + V-inf được dùng để nhắc nhở, dặn dò ai đó đừng quên (phải) làm việc gì đó.

Ví dụ: Don’t forget to buy some milk for me when you go to the supermarket.

(Câu này được hiểu như một lời dặn dò, nhắc nhở về việc bạn phải mua sữa, đừng quên việc mua sữa cho tôi khi bạn đi siêu thị)

Công thức: Forget + V-ing ( động từ nguyên mẫu thêm đuôi -ing)

Ý nghĩa: Cấu trúc forget này được sử dụng khi chủ thể đã quên việc mà mình đã làm, nghĩa là việc đó đã được thực hiện trong quá khứ.

Ví dụ: I forget watering flowers, so I do that again.

(Câu này được hiểu rằng tôi đã thực hiện việc tưới nước cho những bông hoa trước đó nhưng tôi đã quên việc đó và bởi vậy mà tôi lại đi làm lại việc đó một lần nữa)

2 – Cấu trúc Regret

Công thức: Regret + to +V-inf (động từ nguyên mẫu có “to”)

Ý nghĩa: Sử dụng cấu trúc regret này để nói về sự hối tiếc vì đã chưa làm hay không làm một việc gì đó hoặc lấy làm tiếc để thông báo về một sự việc.

Ví dụ:  I regret to say that you have not the picture.

( Câu này được hiểu rằng tôi thật sự hối tiếc vì đã không nói cho bạn biết hoặc hối tiếc khi thông báo cho bạn việc bạn không có bức tranh)

Công thức:  Regret + Ving (động từ nguyên mẫu thêm đuôi -ing)

Ý nghĩa: Sử dụng cấu trúc regret này khi nói về sự hối tiếc về chuyện đã làm trong quá khứ, chuyện đã xảy ra rồi.

Ví dụ: He regretted dropping out of college.

(Câu này được hiểu rằng anh ta thật sự hối tiếc về việc anh ta đã từ bỏ việc học, việc từ bỏ này đã được thực hiện trong quá khứ)

3 – Cấu trúc Remember

Công thức: Remember + to + V-inf  động từ nguyên mẫu có to)

Ý nghĩa: Sử dụng cấu trúc remember này để nói về một sự việc, vấn đề nào đó cần phải nhớ và thực hiện như một nhiệm vụ.

Ví dụ: Remember to call your mother when you arrive!

(Câu này để nhắc nhở rằng bạn cần phải gọi cho mẹ của bạn khi bạn đến nơi, việc thực hiện công việc này như một một nhiệm vụ bắt buộc để mẹ bạn có thể yên tâm.)

Công thức: Remember + V-ing (động từ nguyên mẫu thêm đuôi -ing)

Ý nghĩa: Sử dụng cấu trúc remember này để nói về một sự việc, vấn đề nào đó đã được làm trong quá khứ và gợi nhắc lại việc đã làm đó khi vô tình quên lãng trong hiện tại.

Ví dụ: She remembers seeing pictures of her when She was a child

(Câu này được hiểu là cô ấy nhớ đã nhìn thấy những bức ảnh đó khi cô ấy còn là đứa trẻ, nghĩa là việc nhìn những bức ảnh này đã xảy ra trong quá khứ và cô ấy vô tình quên đi ở hiện tại cho đến khi nhìn thấy những bức ảnh đó đã gợi lại cho cô ấy việc mình đã làm trong quá khứ.)

4 – Bài tập 

Hoàn thành các câu sau đây bằng dạng đúng của động từ. 

Bài 1:

a, Please remember to lock the door when you go out.

b, A: You lent me some money a few months ago.

B: Did I? Are you sure? I don’t remember …. you any money.

c, A: Did Lan remember …. her sister?

B: Oh no, She completely forgot. Lan’ll hear from her sister tomorrow.

d, When you see Tom, remember …. him my regards.

e, Someone must have taken my bag. I clearly remember … it by the window and now it has gone.

Bài 2: 

a, He believed that what he said was fair. He doesn’t regret …. it.

b, We knew they were in trouble, but we regret …. we did nothing to help them.

Bài 3: 

a, Justin joined the company nine years ago. He became an assistant manager after two years, and a few years later he went on …. manager of the company.

b, Hoa can’t go on …. here anymore. She wants a different job.

c, When I came into the room, Mai was reading a newspaper. She looked up and said hello, and then went on …. her newspaper.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here