Hướng dẫn cách phát âm tiếng Anh | phụ âm /r/ | Consonants /r/

0
701

Hướng dẫn chi tiết cách phát âm tiếng Anh với phụ âm /r/ (Consonants /r/ ), cách tạo khẩu hình miệng, nguyên tắc và ví dụ chi tiết.

I.    CÁCH TẠO ÂM

-B1: Uốn đầu lưỡi cong lên gần chạm vòm họng
-B2: Môi hơi tròn, miệng không mở rộng giống âm /u/
-B3: Lưỡi di chuyển lùi lại về phái bên trong miệng tạo âm /r/

II.    WORDS

Hướng dẫn cách phát âm tiếng Anh | phụ âm /r/ | Consonants /r/

III.    SENTENCES

1.  Great Britain’s residents very rarely take breaks in Greenland
greɪt ˈbrɪtənz ˈrɛzɪdənts ˈvɛri ˈrɛrli teɪk breɪks ɪn ˈgrinlənd

2. Every Friday at three we rush to the bakery for fresh rye bread for breakfast
ˈɛvəri ˈfraɪdi æt θri wi rʌʃ tu ðə ˈbeɪkəri fɔr frɛʃ raɪ brɛd fɔr ˈbrɛkfəst

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here