Hướng dẫn cách phát âm tiếng Anh | phụ âm /s/ | Consonants /s/

0
944

Hướng dẫn chi tiết cách phát âm tiếng Anh với phụ âm /s/ (Consonants /s/ ), cách tạo khẩu hình miệng, nguyên tắc và ví dụ chi tiết.

I. CÁCH TẠO ÂM

Đây là âm vô thanh
-B1: Môi mở nhẹ như đang cười
-B2: Hai hàm răng chạm vào nhau, đầu lưỡi chạm vàm hàm răng dưới
-B3: Đẩy hơi qua kẽ răng tạo thành âm /s/
Giống như bạn tạo âm x trong “xinh xắn” và “xấu xí”

II. VỊ TRÍ CỦA TỪ

Hướng dẫn cách phát âm tiếng Anh | phụ âm /s/ | Consonants /s/

III. SENTENCES

1. I must say it’s been so fabulous staying in such splendid surroundings
aɪ mʌst seɪ ɪts bɪn soʊ ˈfæbjələs ˈsteɪɪŋ ɪn sʌʧ ˈsplɛndəd səˈraʊndɪŋz

2. Tonight’s supper is a choice, sea bass or a salad sandwich
təˈnaɪts  ˈsʌpər    ɪz ə ʧɔɪs,     si beɪs ɔr ə ˈsæləd ˈsændwɪʧ

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here