Thì Hiện Tại Hoàn Thành (Present Perfect)

0
1061

Thì hiện tại hoàn thành là một trong những thì cơ bản nhất trong tiếng Anh. Trong bài viết này bạn sẽ được học cách nhận biết, cách dùng và các bài tập của thì hiện tại hoàn thành nhé.

Thì hiện tại hoàn thành hay present perfect được sử dụng để diễn tả về một hành động đã được hoàn thành cho đến thời điểm hiện đại. Trong đó, vấn đề thời gian diễn ra sẽ không được bàn tới.

Thì Hiện Tại Hoàn Thành Tiếp Diễn Là Gì?

“Thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn” hay “Present Perfect Continuous” là thì được sử dụng để diễn tả sự việc được xảy ra trong quá khứ. Tuy nhiên, sự việc đó vẫn còn tiếp tục diễn ra ở hiện tại và vẫn còn tiếp diễn ở tương lai. Thì này được nói về sự việc đã kết thúc tuy nhiên vẫn có nhận thấy ảnh hưởng.

Cách Dùng Thì Hiện Tại Hoàn Thành Như Thế Nào?

Thì hiện tại hoàn thành là thì hiện đang được sử dụng rộng rãi hiện nay tuy nhiên không phải ai cũng biết cách dùng chính xác, chi tiết nhất. Hãy theo dõi bảng dưới đây để nắm vững cách dùng thì hiện tại hoàn thành như:

Thì Hiện Tại Hoàn Thành (Present Perfect)
Cách dùng thì hiện tại hoàn thành
Cách dùng
Ví dụ

Dùng để diễn tả hành động đã được hoàn thành cho tới thời điểm hiện tại và không nói tới xảy ra khi nào.

She has lost my phone.
(Cô ấy đã làm mất điện thoại của tôi)

Hành động được bắt đầu ở quá khứ và đang tiếp tục ở hiện tại.

This girl has lived here all her life.
(Cô ấy đã sống cả đời ở đó rồi)

Dùng để diễn tả hành động đã từng thực hiện trước kia và còn làm cho đến hiện tại.

He has played the Ukulele ever since I was a kid.
(Anh ấy đã chơi Ukulele kể từ khi còn nhỏ.)

Sử dụng để diễn tả kinh nghiệm cho tới thời điểm hiện tại (thường được sử dụng trạng từ ever )

Have you ever met Abella? Yes, but I’ve never met her husband. (Bạn đã bao giờ gặp Abella chưa? Có, nhưng tôi chưa bao giờ gặp chồng cô ấy)

Được sử dụng để diễn tả về một hành động được diễn ra trong quá khứ với từ “since”.

Pun has lived here since I met him.
(Pun đã sống ở đây kể từ khi tôi gặp anh ấy.)

Dấu Hiệu Nhận Biết Thì Hiện Tại Hoàn Thành

Để nhận biết thì hiện tại hoàn thành hoàn toàn không phải là công việc quá khó khăn. Bạn hoàn toàn có thể nhận biết nhanh chóng dựa vào những từ có trong câu. Dưới đây là một số những dấu hiệu nhận biết thì hiện tại hoàn thành mà bạn có thể tham khảo cho mình như:

Thì Hiện Tại Hoàn Thành (Present Perfect)
Dấu hiệu nhận biết thì hiện tại hoàn thành

Bài Tập Thì Hiện Tại Hoàn Thành Mới Nhất 2020

Để nắm vững thì hiện tại hoàn thành thì bạn hãy thường xuyên làm bài tập của thì này. Điều này sẽ giúp bạn hiểu và ghi nhớ lâu hơn. Dưới đây là một số bài tập về thì hiện tại hoàn thành mà bạn có thể luyện tập như:

1. The bill isn’t right. They (make)………….. a mistake.

2. How long…….. (you/know)………. each other?

3. I (work…………..) here for three years.

4. He (be)…………. at his computer for seven hours.

5. I ………..just (decide)……… to start working next week.

6. (She/ eat)………………. at the Royal Hotel yet?

7. She (write)………….. three poems about her fatherland.

8. You (not/do) ………….your project yet, I suppose.

9. I’d better have a shower. I (not/have)………. one since Thursday.

10. He (live) ………….here all his life.

Trên đây là những chia sẻ chi tiết về khái niệm, cách dùng, dấu hiệu nhận biết và bài tập về thì hiện tại hoàn thành mà bạn có thể tham khảo cho mình. Điều này sẽ giúp bạn nắm vững về thì này cũng như áp dụng tốt nhất.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here