Từ vựng tiếng Anh chủ đề chuyên ngành giáo dục

0
662

Tài liệu từ vựng tiếng Anh chuyên ngành Giáo dục tổng hợp từ tuhocielts.vn sẽ giúp bạn hệ thống lại những kiến thức đã học. Những vốn từ này sẽ nâng cao trình độ nghề nghiệp cũng như kĩ năng giao tiếp của các bạn.

Giáo dục cứ là vấn đề được để ý bậc nhất ở những quốc gia. Một nền giáo dục tốt là phải bắt kịp với khuynh hướng thời đại, phải biết hòa nhập với thế giới. Vậy cần phải, một số người làm dưới ngành giáo dục không một số phải giỏi chuyên môn mà phải giỏi cả giao tiếp tiếng Anh. Từ vựng tiếng Anh theo chủ đề lần này sẽ trình làng đến bạn tổng hợp những từ về Giáo dục.

Từ Vựng tiếng Anh tổng hợp chuyên ngành giáo dục sắp xếp theo bảng chữ cái ABC

A

 1. A plethora of sourcesvô số các nguồn tư liệu
 2. Abolish, erase, eradicatexóa bỏ/hủy bỏ
 3. Academic qualifications: bằng cấp
 4. Academic record: thành tích khoa học
 5. Academic transcript, grading schedule, results certificate: bảng điểm
 6. Accredit, accreditation: kiểm định chất lượng
 7. Administrationquản lý
 8. Advocate, support, concur with: ủng hộ
 9. Array of archived documents: một dãy các tư liệu lưu trữ
 10. Assiduity: sự chăm chỉ
 11. Awareness, perception:nhận thức

B

 1. Be expose to: tiếp cận với
 2. Best students’ contest: thi học sinh giỏi
 3. Bestow st on sb: ban tặng cái gì cho ai
 4. Birth certificate: giấy khai sinh
 5. Blackboard: bảng đen
 6. Boarding school: trường nội trú
 7. Break, recess: nghỉ giải lao giữa giờ
 8. Bullyingsự bắt nạt
 9. Busy with, pre-occupied with, obsessed with, embroiled in:bận rộn với

C

 1. Campus: khuôn viên trường
 2. Candidate: thí sinh
 3. Candidate – doctor of science: phó tiến sĩ
 4. Carry out, implement, conduct: thực thi/tiến hành
 5. Certificate presentation: lễ phát bằng
 6. Certificatechứng chỉ
 7. Cheating: gian lận trong kỳ thi
 8. Civil education, civics: giáo dục công dân
 9. Class head teacher: giáo viên chủ nhiệm
 10. Class management: điều hành lớp học
 11. Class observation: dự giờ
 12. Class, class hour, contact hour: tiết học
 13. Classroom teacher: giáo viên đứng lớp
 14. Classroom: phòng học
 15. College faculty: các giảng viên: ban giảng huấn đại học
 16. Collegecao đẳng
 17. Come into fruitionđạt kết quả
 18. Complementary education bổ túc văn hóa
 19. Conduct: hạnh kiểm
 20. Consolidate, reinforce: củng cố:kiến thức
 21. Continuing education: giáo dục thường xuyên
 22. Control, manipulate, regulate: kiểm soát/ điều khiển
 23. Correlate: liên đới/tương quan/liên quan
 24. Course book, textbook, teaching materials: giáo trình
 25. Course ware: giáo trình điện tử
 26. Course: khóa học
 27. Creativity:sự sáng tạo
 28. Credit mania /credit-driven practice: bệnh thành tích
 29. Credit: điểm khá
 30. Curriculum: chương trình học
 31. 51. Cut class: trốn học (Ảnh: Odysseyonline)
Từ vựng tiếng Anh chủ đề chuyên ngành giáo dục

D

 1. Day school: trường bán trú
 2. Deanchủ nhiệm khoa, hiệu trưởng
 3. Degree: bằng
 4. Department of studies: phòng đào tạo
 5. Deserve: xứng đáng
 6. Destiny: số phận
 7. Devote: cống hiến
 8. Director of studiestrưởng phòng đào tạo
 9. Distance education: đào tạo từ xa
 10. Distinctionđiểm giỏi
 11. District department of education : phòng giáo dục
 12. Drop fromxóa bỏ
 13. Drop out:of school: học sinh bỏ học
 14. Drop-outs: bỏ học

E

 1. Education inspector: thanh tra giáo dục
 2. Education/training: giáo dục/đào tạo
 3. Educational system: hệ thống giáo dục
 4. Electivetự chọn bắt buộc
 5. Enroll / enrolment : số lượng học sinh nhập học
 6. Entrance exam: thi tuyển sinh vào đại học
 7. Essay / paper: bài luận
 8. Evaluate: định lượng/phỏng đoán
 9. Evaluation / measurement đánh giá
 10. Exam results: kết quả thi
 11. Exam:viết tắt của examination: kỳ thi
 12. Exercise / task / activity : bài tập
 13. Extra curriculum: ngoại khóa
Từ vựng tiếng Anh chủ đề chuyên ngành giáo dục
Yêu thích tiếng Anh giúp bạn tiếp thu bài học dễ dàng hơn

F

 1. Fail:an examtrượt
 2. feasiblekhả thi
 3. final examthi tốt nghiệp
 4. flagships: những trường danh tiếng: harvard, yale…
 5. flair: sự tài năng
 6. flawed: còn thiếu sót

G

 1. Garner success: đạt được thành công
 2. Geography: địa lý
 3. Grade: điểm
 4. Graduate: sau đại học
 5. Graduation ceremony: lễ tốt nghiệp
 6. Group work: theo nhóm
 7. Guidance and counseling: hướng dẫn và tư vấn

H

 1. hall of fame: phòng truyền thống
 2. hall of residence: ký túc xá
 3. head teacher: giáo viên chủ nhiệm bộ môn
 4. headmaster: hiệu trưởng
 5. headmistress: bà hiệu trưởng
 6. high distinction: điểm xuất sắc
 7. high school graduation exam: thi tốt nghiệp THPT
 8. homework: bài tập về nhà
Từ vựng tiếng Anh chủ đề chuyên ngành giáo dục
Các thể loại sách tiếng Anh rất nhiều trên tuhocielts.vn
 1. Imitate/mimic: bắt chước
 2. immense potential: tiềm năng vĩ đại
 3. Impede/prevent/be an obstacle/be an hurdles: ngăn cản/trở thành rào cản
 4. In an embryonic stage: trong giai đoạn phôi thai
 5. Innate/instinct: bẩm sinh
 6. Instructive: mang tính giáo huấn
 7. integrated / integration: tích hợp
 8. Intelligent/intellectual: phi thường

J & K

 1. Junior colleges Trường cao đẳng
 2. Knowledge-based economy: nền kinh tế dựa trên nền tảng tri thức
 3. Kindergarten / pre-school : mẫu giáo
 4. Knowledge-based economy: nền kinh tế dựa trên nền tảng tri thức

Xem thêm các bài viết khác:

L

M

N

O

P

Từ vựng tiếng Anh chủ đề chuyên ngành giáo dục

R

S

Từ vựng tiếng Anh chủ đề chuyên ngành giáo dục
Từ vựng tiếng anh về thi cử giáo dục

T

Từ vựng tiếng Anh chủ đề chuyên ngành giáo dục
Bạn có biết Môi trường học tiếng Anh giúp bạn tốt hơn

U

V

W

Hy vọng Tài liệu từ vựng tiếng Anh chuyên ngành Giáo dục tổng hợp được sắp xếp theo theo thứ tự Alphabet sẽ giúp bạn dễ dàng hệ thống để ghi nhớ hay tra cứu từ vựng khi cần thiết.

Ngoài ra, bạn cũng có thể truy cập vào trang web của tuhocielts.vn để tìm hiểu thêm nhều kiến thức về tiếng Anh chuyên ngành các chủ đề khác nhau và tải sách tài liệu miễn phí nhé.

Download 126 Từ vựng thông dụng trong giao tiếp chủ đề giáo dục

Từ vựng tiếng Anh chủ đề chuyên ngành giáo dục
126 từ vựng tiếng Anh chủ đề giáo dục
1. Music /ˈmjuːzɪk/: Âm nhạc
2. lesson /lesn/, unit /ˈjuːnɪt/: bài học
3. exercise /ˈeksərsaɪz /; task /tæsk /, activity /ækˈtɪvəti /: bài tập
4. homework /ˈhoʊmwɜːrk /; home assignment /hoʊm əˈsaɪnmənt /: bài tập về nhà
5. research report /rɪˈsɜːrtʃ rɪˈpɔːrt/, paper /ˈpeɪpər/, article /ˈɑːrtɪkl /: báo cáo khoa học
6. academic transcript /ˌækəˈdemɪk ˈtrænskrɪpt /, grading schedule /ˈɡreɪdɪŋ ˈskedʒuːl /, results certificate /rɪˈzʌlt sərˈtɪfɪkət /: bảng điểm
7. certificate /sərˈtɪfɪkət /, completion certificate /kəmˈpliːʃn sərˈtɪfɪkət / , graduation certificate/ˌɡrædʒuˈeɪʃn sərˈtɪfɪkət /: bằng, chứng chỉ
8. qualification /ˌkwɑːlɪfɪˈkeɪʃn/: bằng cấp
9. credit mania /ˈkredɪt ˈmeɪniə /, credit-driven practice /ˈkredɪt ˈdrɪvn ˈpræktɪs /: bệnh thành tích
10. write /raɪt/, develop /dɪˈveləp/: biên soạn (giáo trình)
11. drop out (of school) /drɑːp aʊt/, học sinh bỏ học
12. drop-outs /drɑːp aʊts/ : bỏ học
13. ministry of education /ˈmɪnɪstri əv ˌedʒuˈkeɪʃn/: bộ giáo dục
14. subject group /ˈsʌbdʒɪkt ɡruːp/, subject section /ˈsʌbdʒɪkt ˈsekʃn /: bộ môn
15. college /ˈkɑːlɪdʒ /: cao đẳng
16. mark /mɑːrk /; score /skɔː /: chấm bài, chấm thi
17. syllabus /ˈsɪləbəs /(pl. syllabuses): chương trình (chi tiết)
18. curriculum /kəˈrɪkjələm/(pl. curricula): chương trình (khung)
19. mark /mɑːrk/, score /skɔː / chấm điểm
20. subject head /ˈsʌbdʒɪkt hed/: chủ nhiệm bộ môn (trưởng bộ môn)
21. theme /θiːm /: chủ điểm
22. topic /ˈtɑːpɪk/: chủ đề
23. technology /tekˈnɑːlədʒi /: công nghệ
24. tutorial /tuːˈtɔːriəl /: dạy thêm, học thêm
25. train /treɪn/, training /ˈtreɪnɪŋ /: đào tạo
26. teacher training /ˈtiːtʃər ˈtreɪnɪŋ /: đào tạo giáo viên
27. distance education /ˈdɪstəns ˌedʒuˈkeɪʃn /: đào tạo từ xa
28. vocational training /voʊˈkeɪʃənl ˈtreɪnɪŋ / : đào tạo nghề
29. evaluation /ɪˈvæljueɪt/, measurement /ˈmeʒərmənt/: đánh giá
30. mark /mɑːrk /, score /skɔː /, grade /ɡreɪd /: điểm, điểm số
31. class management /klæs ˈmænɪdʒmənt /: điều hành lớp học
32. pass /pæs /: điểm trung bình
33. credit / ˈkredɪt/: điểm khá
34. distinction /dɪˈstɪŋkʃn/ điểm giỏi
35. high distinction /haɪ dɪˈstɪŋkʃn/: điểm xuất sắc
36. request for leave (of absence /ˈæbsəns/) /rɪˈkwest fər liːv /: đơn xin nghỉ (học, dạy)
37. university /ˌjuːnɪˈvɜːrsəti /, college /ˈkɑːlɪdʒ /, undergraduate /ˌʌndərˈɡrædʒuət/: đại học
38. plagiarize /ˈpleɪdʒəraɪz/, plagiarism /ˈpleɪdʒərɪzəm/: đạo văn
39. geography /dʒiˈɑːɡrəfi/: địa lý
40. teaching aids /ˈtiːtʃɪŋ eɪdz/: đồ dùng dạy học
41. pass (an exam) /pæs/: đỗ
42. class observation /klæs ˌɑːbzərˈveɪʃn /: dự giờ
43. take /teɪk/, sit an exam /sɪt ən ɪɡˈzæm/: dự thi
44. realia /reɪˈɑːliə /: giáo cụ trực quan
45. civil education /ˈsɪvl ˌedʒuˈkeɪʃn /, civics /ˈsɪvɪks /: giáo dục công dân
46. continuing education /kənˈtɪnjuː ˌedʒuˈkeɪʃn /: giáo dục thường xuyên
47. course ware /kɔːrs wer /: giáo trình điện tử
48. course book /kɔːrs bʊk/, textbook /ˈtekstbʊk/, teaching materials /ˈtiːtʃɪŋ məˈtɪriəlz/: giáo trình
49. class head teacher /klæs hed ˈtiːtʃər /: giáo viên chủ nhiệm
50. tutor /tuːtər/: giáo viên dạy thêm
51. visiting lecturer /ˈvɪzɪtɪŋ ˈlektʃərər / visiting teacher /ˈvɪzɪtɪŋ ˈtiːtʃər/: giáo viên thỉnh giảng
52. classroom teacher /ˈklæsruːm ˈtiːtʃər/: giáo viên đứng lớp
53. lesson plan /; ˈlesn plæn/: giáo án
54. birth certificate /bɜːrθ sərˈtɪfɪkət/: giấy khai sinh
55. conduct /kənˈdʌkt /: hạnh kiểm
56. president /ˈprezɪdənt/, rector /ˈrektər/; principal /ˈprɪnsəpl /, school head /skuːl hed /, headmaster /ˌhedˈmæstər /or headmistress /ˌhedˈmɪstrəs/: hiệu trưởng
57. school records /skuːl ˈrekərd/, academic records /ˌækəˈdemɪk ˈrekərd/; school record book /skuːl ˈrekərd bʊk/: học bạ
58. materials /məˈtɪriəlz/: tài liệu
59. performance /pərˈfɔːrməns /: học lực
60. term /tɜːrm / (Br); semester /sɪˈmestər/ (Am): học kỳ
61. teacher training workshop /ˈtiːtʃər ˈtreɪnɪŋ ˈwɜːrkʃɑːp / , conference /ˈkɑːnfərəns/ : hội thảo giáo viên
62. science (pl. sciences) /ˈsaɪəns /: khoa học tự nhiên (môn học)
63. campus /ˈkæmpəs/: khuôn viên trường
64. test /test /, testing /ˈtestɪŋ/: kiểm tra
65. accredit /əˈkredɪt/, accreditation /əˌkredɪˈteɪʃn/: kiểm định chất lượng
66. poor performance /pɔːr pərˈfɔːrməns / : kém (xếp loại hs)
67. hall of residence /hɔːl əv ˈrezɪdəns / (Br) / dormitory /ˈdɔːrmətɔːri/ (dorm /dɔːrm/, Am): ký túc xá
68. skill /skɪl/: kỹ năng
69. graduation ceremony /ˌɡrædʒuˈeɪʃn ˈserəmoʊni/: lễ tốt nghiệp
70. certificate presentation /sərˈtɪfɪkət priːzenˈteɪʃn/: lễ phát bằng
71. nursery school /ˈnɜːrsəri skuːl/: mầm non
72. kindergarten /ˈkɪndərɡɑːrtn/, pre-school /prɪ skuːl/: mẫu giáo
73. research /rɪˈsɜːrtʃ /, research work /rɪˈsɜːrtʃ wɜːrk /: nghiên cứu khoa học
74. break / breɪk/; recess /rɪˈses/: nghỉ giải lao (giữa giờ)
75. summer vacation /ˈsʌmər vəˈkeɪʃn /: nghỉ hè
76. extra curriculum /ˈekstrə kəˈrɪkjələm/: ngoại khóa
77. enroll /ɪnˈroʊl /, enrolment /ɪnˈroʊlmənt /; số lượng học sinh nhập học
78. enrollment /ɪnˈroʊlmənt /: nhập học
79. professional development /prəˈfeʃənl dɪˈveləpmənt /: phát triển chuyên môn
80. district department of education /ˈdɪstrɪkt dɪˈpɑːrtmənt əv ˌedʒuˈkeɪʃn / phòng giáo dục
81. (teaching /ˈtiːtʃɪŋ /) staff room /stæf ruːm /: phòng nghỉ giáo viên
82. department of studies /dɪˈpɑːrtmənt əv ˈstʌdiz/: phòng đào tạo
83. hall of fame /hɔːl əv feɪm /: phòng truyền thống
84. learner-centered /ˈlɜːrnər ˈsentərd/, learner-centeredness /ˈlɜːrnər sentərdnəs/: phương pháp lấy người học làm trung tâm
85. cheating /tʃiːtɪŋ/ (in exams): quay cóp (trong phòng thi)
86. student management /ˈstuːdnt ˈmænɪdʒmənt /: quản lý học sinh
87. post graduate /poʊst ˈɡrædʒuət/: sau đại học
88. prepare for a class/lesson /prɪˈper fər ə klæs /ˈlesn /, lesson preparation / ˈlesn ˌprepəˈreɪʃn/: soạn bài (việc làm của giáo viên)
89. textbook /ˈtekstbʊk /: sách giáo khoa
90. school-yard /skuːl jɑːrd /: sân trường
91. provincial department of education /prəˈvɪnʃl dɪˈpɑːrtmənt əv ˌedʒuˈkeɪʃn/: sở giáo dục
92. master /ˈmæstər /: thạc sĩ
93. education inspector /ˌedʒuˈkeɪʃn ɪnˈspektər /: thanh tra giáo dục
94. group work /ɡruːp wɜːrk/: theo nhóm
95. physical education /ˈfɪzɪkl ˌedʒuˈkeɪʃn/: thể dục
96. best students’ contest /best ˈstuːdnts ˈkɑːntest /: thi học sinh giỏi
97. university/college entrance exam /ˌjuːnɪˈvɜːrsəti /ˈkɑːlɪdʒ ˈentrəns ɪɡˈzæm /: thi tuyển sinh đại học, cao đẳng
98. high school graduation exam /haɪ skuːl ˌɡrædʒuˈeɪʃn ɪɡˈzæm /: thi tốt nghiệp THPT
99. final exam /ˈfaɪnl ɪɡˈzæm /: thi tốt nghiệp
100. objective test /əbˈdʒektɪv test/: thi trắc nghiệm
101. subjective test /səbˈdʒektɪv test/: thi tự luận
102. candidate /ˈkændɪdət /: thí sinh
103. practice /ˈpræktɪs/, hands-on practice /hændz ɑːn ˈpræktɪs/: thực hành
104. practicum /ˈpræktɪsʌm /: thực tập (của giáo viên)
105. integrated /ˈɪntɪɡreɪtɪd/, integration /ˌɪntɪˈɡreɪʃn/: tích hợp
106. Ph.D. (doctor of philosophy /ˈdɑːktər əv fəˈlɑːsəfi /), doctor /ˈdɑːktər /: tiến sĩ
107. class /klæs /, class hour /klæs ˈaʊər/, contact hour / ˈkɑːntækt ˈaʊər/: tiết học
108. primary /ˈpraɪmeri /, elementary /ˌelɪˈmentri /(school /skuːl /); primary education /ˈpraɪmeri ˌedʒuˈkeɪʃn/: tiểu học
109. lower secondary school /ˈloʊər ˈsekənderi skuːl /, middle school /ˈmɪdl skuːl /, junior high school /ˈdʒuːniər haɪ skuːl /: trung học cơ sở
110. upper-secondary school /ˈʌpər ˈsekənderi skuːl/, high school /haɪ skuːl/, secondary education /ˈsekənderi ˌedʒuˈkeɪʃn/: trung học phổ thông
111. day school /deɪ skuːl/: trường bán trú
112. state school /steɪt skuːl/ college /ˈkɑːlɪdʒ / university /ˌjuːnɪˈvɜːrsəti /: trường công lập
113. boarding school /ˈbɔːrdɪŋ skuːl /: trường nội trú
114. private school /ˈpraɪvət skuːl/ /ˈkɑːlɪdʒ / university /ˌjuːnɪˈvɜːrsəti /: trường tư thục
115. director of studies /dəˈrektər əv ˈstʌdiz/: trưởng phòng đào tạo
116. fail (an exam) /feɪl /: trượt
117. optional /ˈɑːpʃənl /: tự chọn
118. elective /ɪˈlektɪv/: tự chọn bắt buộc
119. socialization of education /ˌsoʊʃələˈzeɪʃn əv ˌedʒuˈkeɪʃn/: xã hội hóa giáo dục
120. Cut class /kʌt klæs/ (v): trốn học
121. Play truant / pleɪ ˈtruːənt/(v) : trốn học
122. Complementary education /ˌkɑːmplɪˈmentri ˌedʒuˈkeɪʃn / : bổ túc văn hóa
123. Junior colleges /ˈdʒuːniər ˈkɑːlɪdʒ/ : Trường cao đẳng
124. Candidate-doctor of science /ˈkændɪdət ˈdɑːktər əv ˈsaɪəns /: Phó Tiến sĩ
125. Service education /ˈsɜːrvɪs ˌedʒuˈkeɪʃn /: Tại chức
126. Post-graduate courses / poʊst ˈɡrædʒuət kɔːrsɪs/ : nghiên cứu sinh

Tải File danh sách 126 từ tựng giao tiếp thông dụng chuyên ngành giáo dục bảng trên: Tại đây

Còn rất nhiều từ vựng tiếng Anh giao tiếp hằng ngày các bạn nên tìm hiểu thêm tại TUHOCIELTS.VN tìm kiếm ở mục Search nhé.

Từ vựng tiếng Anh chủ đề chuyên ngành giáo dục

Chúc các bạn học tập tốt các từ vựng tiếng Anh chuyên ngành theo chủ đề giáo dục này.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here