Từ vựng tiếng Anh chủ đề: “Số thứ tự”

0
884

Từ vựng tiếng Anh chủ đề: “Số thứ tự”

Số thứ tự (Ordinal numbers) là một khái quát của khái niệm số tự nhiên được sử dụng để mô tả một cách sắp xếp một tập hợp các đối tượng theo thứ tự, lần lượt theo thứ tự.

Tiếp tục series ““ của Eligh ngày thứ 3, chúng ta cùng nhau học về các từ vựng về số thứ tự trong tiêng Anh nhé.

Từ vựng tiếng Anh chủ đề: “Số thứ tự”

Từ vựng Phiên âm Ý nghĩa Phát âm
first /fɜːrst/ thứ nhất

” data-order=”

“>

second/ˈsekənd/thứ hai

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here