600 Essential Words For the TOEIC (Part 36: General Travel)

0
1137

Từ vựng là “gốc rễ” của Tiếng Anh và kỳ thi Toeic cùng vậy. ENG4 tổng hợp và giới thiệu đến các bạn những từ vựng Toeic thông dụng từ bộ tài liệu 600 Essential Words For the TOEIC. Mỗi bài viết là một chủ đề riêng biệt cho các bạn dễ học và theo dõi.

Danh sách từ vựng:

agency(n): công ty đại diện

Ví dụ: They talked to the agency.

announcement(n): thông báo

Ví dụ: The tour guide made an announcement about the departure time.

announce(v): thông báo

Ví dụ: The pilot announced that everything’s alright.

beverage(n): thức uống

Ví dụ: Hot beverages include tea, coffee, and hot chocolate.

blanket(n): chăn

Ví dụ: Thanks to the soft and cozy blanket, he had a very sound sleep last night.

board(v): lên tàu

Ví dụ: At London airport she boarded a plane to Australia.

claim(v): nhận là, tự cho là; khẳng định

Ví dụ: The organization claims  to represent more than 20,000 firms.

600 Essential Words For the TOEIC (Part 36: General Travel)delay(v): trì hoãn

Ví dụ: His flight was delayed because of some technical problems.

600 Essential Words For the TOEIC (Part 36: General Travel)embarkation(n): sự lên tàu

Ví dụ: You’ll be asked for those documents on embarkation.

600 Essential Words For the TOEIC (Part 36: General Travel)itinerary(n): hành trình

Ví dụ: With this itinerary, I can take a vacation at the beach as well as in the mountains.

600 Essential Words For the TOEIC (Part 36: General Travel)prohibit(v): cấm, ngăn chặn

Ví dụ: She prohibited the students from speaking until their work was done.

600 Essential Words For the TOEIC (Part 36: General Travel)valid(adj): có hiệu lực

Ví dụ: Is this ticket still valid?

600 Essential Words For the TOEIC (Part 36: General Travel)validate(v): phê chuẩn, xem xét, thông qua

Ví dụ: There are two indirect ways of validating his information.

600 Essential Words For the TOEIC (Part 36: General Travel)validation(n): minh chứng

Ví dụ: These results are a small but powerful validation of my own teaching approach.

Tổng hợp 1000 từ vựng TOEIC chia theo chủ đề dựa trên giáo trình từ vựng 600 Essential Words For the TOEIC của Barrons. ENG4 chia từ vựng dựa trên các topic của quyển sách để giúp các bạn dễ theo dõi. Dưới đây là topic thứ 36: GENERAL TRAVEL với 14 từ vựng về chủ đề Tổng quan du lịch. Các chủ đề khác bạn kéo xuống dưới cùng bài viết để xem tiếp nhé. Còn ai muốn học từ vựng TOEIC nhanh, dễ thuộc và hiệu quả hơn thì tham khảo bộ ‘bí kíp’ 1100 từ vựng luyện thi TOEIC của ENG4 tại đây nhé! Chúc cả nhà học tốt.

600 Essential Words For the TOEIC (Part 36: General Travel)

Bộ từ vựng ENG4 for TOEIC (New): Bí kíp luyện thi TOEIC cấp tốc!

Hi vọng bài viết này sẽ giúp các bạn bổ sung thêm vốn từ vựng Toeic của mình.Và các bạn đừng quên rằng, nếu bạn đang tìm kiếm một phương pháp học từ vựng tiếng Anh hiệu quả và thú vị thì hãy thử học theo phương pháp của ENG4 xem sao nhé.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here