Phân biệt và hướng dẫn cách dùng cấu trúc Any More và cấu trúc Any Longer

0
756

Khi học tiếng Anh, chắc hẳn bạn đã bắt gặp  nhiều câu  hoặc mệnh đề sử dụng cấu trúc any moreany longer. Tuy nhiên, trong thực tế rất nhiều bạn còn chưa hiểu rõ hoặc dễ nhầm lẫn cách dùng any more any longer với nhau hoặc với những cấu trúc khác. Để giúp các bạn phân biệt và có cái nhìn rõ hơn về 2 cụm từ này. Trong bài viết dưới đây Elight sẽ đưa các bạn đi tìm hiểu về cách dùng, cấu trúc và một vài ví dụ về any moreany longer nhé.

1 – Phân biệt any more và any longer

Any moreany longer thường được dùng ở cuối câu trong câu phủ định hoặc dùng ở cuối mệnh đề.

1.1 Tìm hiểu về any more

Any more được sử dụng khi muốn diễn tả hoặc nói đến một sự việc gì đó đã từng xảy ra trong quá khứ nhưng đến nay sự việc đó không còn nữa.

Ví dụ: He doesn’t work here any more.

(Anh ấy không làm việc ở đây nữa.)

Any more cũng được dùng như một cấu trúc chỉ số lượng trong câu phủ định,

Ví dụ: I already ate five,. I don’t need any more!

(Tôi đã ăn 5 chiếc rồi, tôi không cần thêm nữa đâu!)

(*) Lưu ý: Có rất nhiều người nhầm lẫn giữa anymore và any more. Mặc dù 2 từ này được viết giống nhau, chỉ khác nhau dấu cách nhưng khi sử dụng lại mang nghĩa khác nhau.

Anymore được dùng như một trạng từ chỉ thời gian và mang nghĩa vẫn, nữa. Tuy nhiên, trong tiếng Anh – Anh, Any more lại đề cập đến số lượng.

Ví dụ: Why doesn’t she hold up classical music shows anymore?

She didn’t hold them up anymore because there is no audience.

1.2 Tìm hiểu về any longer

Any longer cũng được dùng như any more khi muốn diễn tả hoặc đề cập đến một sự việc đã xảy ra trong quá khứ nhưng hiện tại không còn nữa

Ví dụ: She can’t wait any longer.

(Cô ấy không thể đợi nữa.)

It’s a situation I can’t believe any longer.

(Nó ở vị trí mà tôi không thể tin tưởng thêm nữa.)

Chú ý: Khi sử dụng any more và any longer thì trong câu đó chỉ có thể có một từ phủ định.

2  – Any more và any longer với no longer

Any moreany longer được sử dụng nhiều trong văn nói, hội thoại thông thường. No longer lại mang nghĩa trang trọng hơn và thường được sử dụng trong văn viết.

Trong khi any more và any longer được đặt ở cuối câu hoặc cuối mệnh đề thì no longer lại được đặt trước động từ, và sau động từ “to be”. Nếu trong câu có dùng động từ tình thái thì no longer được đặt giữa động từ tình thái và động từ chính.

Ví dụ: She no longer lives here. (Cô ấy không sống ở đây nữa.)

He no longer wears black, but grey and white, now.

(Anh ấy không mặc màu đen nữa, bây giờ là màu xám và trắng.)

Chú ý: Cấu trúc no longer (hoặc not any longer) thường được sử dụng để chỉ thời gian và dùng để nói rằng sự việc gì đó, hành động hay trạng thái gì đó đã kết thúc. Any more thì thường dùng khi diễn tả việc hết số lượng. 

3 – Bài tập 

Điền no longer, any more hoặc any longer vào chỗ trống.

 1. My mother doesn’t work at the bank… She was relocated last month.
 2. There are not… spectators tonight than at the preceding show.
 3. Mai and Hai broke up 2 days ago. They are… going out together.
 4. She doesn’t want me to have … contacts with them.
 5. Hoa … no longer has long hair. She had it cut last month.
 6. She is sorry, but she can’t stay here with him … She has to go now.

Đáp án

 1. Any longer
 2. Any more
 3. No longer
 4. Any more
 5. No longer
 6. Any longer

Trên đây là bài viết của ENG4 về cấu trúc, cách dùng và một số ví dụ của any more và any longer. ENG4 hy vọng qua bài viết này các bạn sẽ có thêm kiến thức về 2 cấu trúc trên và thành công hơn trên con đường chinh phục tiếng Anh.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here